PDO Les 5 Taal en het jonge kind

Pedagogiek Opvoeding & Ontwikkeling
                          Hoofdstuk 6
1 / 27
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Pedagogiek Opvoeding & Ontwikkeling
                          Hoofdstuk 6

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- terugblik op de vorige lessen
- doelen van de les 
- Paragraaf 6.1 en 6.2 behandelen
-  huiswerk voor volgende week

Slide 2 - Slide

Van welke ontwikkeling is sprake bij:
Leren wat goed en kwaad is
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Cognitieve ontwikkeling
C
Morele ontwikkeling
D
Emotionele ontwikkeling

Slide 3 - Quiz

Als je waarnemingen en ervaringen combineert, spreken we over:
A
Begrijpen
B
Denken
C
Ontwikkeling
D
Vaardigheden

Slide 4 - Quiz

_________________Doelen van deze les:________________________

Aan het eind van de les kun je uitleggen hoe taal en denken te maken hebben met het zelfbewustzijn.Slide 5 - Slide

                   Start hoofdstuk 6
Boek: Opvoeding en Ontwikkeling

Slide 6 - Slide

6.1 Taal en denken
6.1 Taal en denken

Slide 7 - Slide

Waarom stellen kinderen van ongeveer 3 jaar waarom-vragen?
A
omdat ze er niets van snappen
B
omdat ze het niet begrijpen
C
om het denken te oefenen
D
omdat ze dat leuk vinden

Slide 8 - Quiz

Wat is zelfbewustzijn?
A
De baas willen spelen.
B
Nadenken over je gedrag.
C
Nadenken in een taal
D
Nadenken over jezelf, je behoeften en wat je wilt bereiken.

Slide 9 - Quiz

Wat onderscheidt mensen van andere levende wezens?
A
Kunnen nadenken.
B
We lopen rechtop.
C
Taal en zelfbewustzijn.
D
Creativiteit

Slide 10 - Quiz

                      Paragraaf 6.2 is verdeeld in drie fasen.

Verdeel een blaadje in 3 rijen.
Plaats de begrippen op sheet 7 bij de juiste fase.
Gebruik je boek op blz. 158 t/m 167
6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind

Slide 11 - Slide

6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind
          0-1 jaar
         1-2,5 jaar
          2,5-5 jaar

Slide 12 - Slide

6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind
één woord zinnen 
huilen
Geluidjes zeggen rrr/ggg
2.000 - 4000 woorden gebruiken
taalgrapjes
brabbelen
beginnende geletterdheid
twee woordzinnen
woordenschat explosie
nadoen intonatie en melodie
rijke taal is belangrijk
ontluikende geletterdheid
drie woordzinnen
metalinguistisch bewustzijn

Slide 13 - Slide

6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind
          0-1 jaar
         1-2,5 jaar
          2,5-5 jaar
Klanken en brabbelen
De eerste woordjes
Praten met anderen
Vraag: geldt dit voor alle kinderen?

Slide 14 - Slide

Vragen:

-welke functie heeft het huilen van een baby?

-waarom zijn 'papa' en 'mama' vaak de eerste woordjes die het kind zegt?

-waarom stellen kinderen vaak 'waarom' vragen?

Lees op blz. 159 de uitleg van receptieve en productieve woordenschat.


6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind

Slide 15 - Slide

-een baby van acht maanden zwaait als iemand gedag zegt.
-een vader vraagt aan een kind van 11 maand 'Waar staat de auto?' en het kind wijst naar de auto.
-een kind ziet op tafel zijn beer liggen en roept 'beer'!


6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind
receptieve woordenschat
productieve woordenschat
                           Staan
                           Zitten

Slide 16 - Slide

Hoe zou jij een kind corrigeren op taalgebied? Hoe reageer je?

Voorbeeld situaties:
-'Ik heb jas. Nieuw.'
-'San is rennen'
-'Ik ben als driede aan de beurt'
-'Ik heb mij au gedaan'

6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Geef een voorbeeld van taalgebruik dat typisch bij jongeren past.

Slide 22 - Open question

Slide 23 - Slide

De video gaat over 'Meertaligheid'.
Wat vind jij ...moet een school wel/geen tweede taal aanbieden?

Slide 24 - Open question

Verwerking 
Afsluiting hoofdstuk 6:
  • Doorlezen de theorie van H 6 in je LEERBOEK


Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide