PDO Les 10 Taal ontwikkeling bij het jonge kind

Pedagogiek Opvoeding & Ontwikkeling
                          Hoofdstuk 6
1 / 19
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Pedagogiek Opvoeding & Ontwikkeling
                          Hoofdstuk 6

Slide 1 - Slide

Nodig bij de komende lessen:

* Leer- en werkboek: Basisboek Opvoeding en Ontwikkeling Ho.6
* Telefoon om deel te nemen aan de quizvragen tijdens de les
* Eventueel pen en papier voor aantekeningen


Slide 2 - Slide

Hoe gaat het met je mindmap opdracht?


Slide 3 - Slide

terugblik op H 6.1

Taal en denken

Slide 4 - Slide

Waarom stellen kinderen van ongeveer 3 jaar waarom-vragen?
A
omdat ze er niets van snappen
B
omdat ze het niet begrijpen
C
om het denken te oefenen
D
omdat ze dat leuk vinden

Slide 5 - Quiz

Wat is zelfbewustzijn?
A
De baas willen spelen.
B
Nadenken over je gedrag.
C
Nadenken in een taal
D
Nadenken over jezelf, je behoeften en wat je wilt bereiken.

Slide 6 - Quiz

Wat onderscheidt mensen van andere levende wezens?
A
Kunnen nadenken.
B
We lopen rechtop.
C
Taal en zelfbewustzijn.
D
Creativiteit

Slide 7 - Quiz

Wat gaan we vandaag behandelen?
- doelen van de les 
- paragraaf 6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind
- huiswerk voor volgende week

Slide 8 - Slide

_________________Doelen van deze les:________________________

Aan het eind van de les kun je uitleggen hoe taal en denken te maken hebben met het zelfbewustzijn.

Aan het eind van de les weet je hoe je de ontwikkeling van taal stimuleert en welke rol rijke taal daarbij heeft.

Slide 9 - Slide

                      Paragraaf 6.2 is verdeeld in drie fasen.

Verdeel een blaadje in 3 rijen.
Plaats de begrippen op sheet 7 bij de juiste fase.
Gebruik je boek op blz. 158 t/m 167
6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind

Slide 10 - Slide

6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind
          0-1 jaar
         1-2,5 jaar
          2,5-5 jaar

Slide 11 - Slide

                                                  Begrippen
één woord zinnen-huilen- geluidjes zeggen rrrrrr/ggggg- 
2.000-4.000 woorden gebruiken-taalgrapjes- brabbelen:mamama-
beginnende geletterdheid- twee woordzinnen-
metalinguïstisch bewustzijn-woordenschatexplosie-
nadoen intonatie en melodie- rijke taal is belangrijk-
ontluikende geletterdheid-drie woordzinnen

Antwoord op de volgende pagina.
6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind
          0-1 jaar
         1-2,5 jaar
          2,5-5 jaar
Klanken en brabbelen
De eerste woordjes
Praten met anderen
Vraag: geldt dit voor alle kinderen?

Slide 14 - Slide

Vragen:

-welke functie heeft het huilen van een baby?

-waarom zijn 'papa' en 'mama' vaak de eerste woordjes die het kind zegt?

-waarom stellen kinderen vaak 'waarom' vragen?

Lees op blz. 159 de uitleg van receptieve en productieve woordenschat.


6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind

Slide 15 - Slide

-een baby van acht maanden zwaait als iemand gedag zegt.
-een vader vraagt aan een kind van 11 maand 'Waar staat de auto?'en het kind wijst naar de auto.
-een kind ziet op tafel zijn beer liggen en roept 'beer'!


6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind
receptieve woordenschat
productieve woordenschat
                           Staan
                           Zitten

Slide 16 - Slide

Ga naar blz. 161 van je basisboek en lees tabel 1.

-Ben jij je op stage bewust van je taalgebruik?

-Waar denk jij bewust aan op stage?
6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind

Slide 17 - Slide

Hoe zou jij een kind corrigeren op taalgebied? Hoe reageer je?

Voorbeeld situaties:
-'Ik heb jas. Nieuw.'
-'San is rennen'
-'Ik ben als driede aan de beurt'
-'Ik heb mij au gedaan'

6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind

Slide 18 - Slide

huiswerk
________________________________Aan de slag________________________________________

- Doorlezen de leerstof van § 6.2
- theorievragen van § 6.2  werkboek 'Opvoeding en Ontwikkeling'

Huiswerk:_______________________________________________________________________
-bovenstaande nog niet aan toegekomen? Dan wordt dat huiswerk voor de komende les.
                                                                       ~succes!~Slide 19 - Slide