Les 1

Hoofdstuk 1: Activiteitskengetallen
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Kostprijs-4Tertiary Education

This lesson contains 26 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 1: Activiteitskengetallen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Inhoud week 1
1.1 Inleiding
1.2.1 Gemiddelde voorraad
1.2.2 Omzetsnelheid
1.2.3 Opslagduur

Slide 3 - Slide

1.1 Inleiding: activiteitsKengetallen 
Meetcijfers om een bedrijf te sturen (stuurwiel).
Kengetallen geven de verhouding aan tussen posten op de balans (voorraad goederen) en/of de winst/verliesrekening (omzet).

Voorraad: de omzetsnelheid van de voorraad en de gemiddelde opslagduur van de voorraden
Debiteuren: De gemiddelde kredietuur van de debiteuren
Crediteuren: De gemiddelde kredietuur van bij de crediteuren

Slide 4 - Slide

1.2.1 Gemiddelde voorraad (blz. 174 voorbeeld 1 doornemen)
  • Zijn de betalingsverplichting die een bedrijf op de korte termijn, binnen één jaar moet voldoen. 
  • De voorraad die gemiddeld in de loop van een periode, meestal één jaar aanwezig is. 

Formule: PER JAAR                      Beginvoorraad+Eindvoorraad                                                                                                                            
                                                                                                2        
Info: Voorraad goederen staat op de balans. Je hebt een beginbalans- 1 januari en een Eindbalans- 31 december. Je neemt deze 2 bedragen en deel ze door 2.                                                                                   

Blz. 174 voorbeeld 1 doornemen.

Slide 5 - Slide

Voorbeeld 1

Slide 6 - Slide

1.2.1 Gemiddelde voorraad (blz. 175 voorbeeld 2A doornemen)
  • TIP: Je berekend de gemiddelde voor elke kwartaal, dus voor de 1ste kw.; 2de kw.; 3de kw. En de 4de kw
  •  Boek: Blz. 175 Voorbeeld 2 a. doornemen
  • 1ste stap ----->Per kwartaal: Begin kw+ Eind kw
                                                                                       2

Slide 7 - Slide

1.2.1 Gemiddelde voorraad (blz. 175 voorbeeld 2B doornemen)

Stap 2: ------>Gemiddelde voorraad per jaar:
 Gemid. 1ste kw. + Gemid. 2de kw. + Gemid. 3de kw. +Gemid. 4de kw.     
                                                          4

Info: Van elk kwartaal wordt het gemiddelde berekend. Dan wordt alle gemiddelden (4) opgeteld en dan delen door 4.

Slide 8 - Slide

Voorbeeld 2

Slide 9 - Slide

Opgave 1
Antwoord 1

Slide 10 - Slide

Opgave 2
Antwoord 2

Slide 11 - Slide

Opage 3
Antwoord 3

Slide 12 - Slide

1.2.1 Gemiddelde voorraad 
Gemiddelde Voorraad-----> Per half jaar
                  1/1                           30/6;1/7
Begin 1ste half jaar + Eind 1ste half jaar =……………
                                          2
                 1/7                             31/12
Begin 2de half jaar + Eind 2de half jaar =……………..+
                                            2
                                                                                        ……………./2= jaar gemiddelde

Slide 13 - Slide

1.2.2 Omzetsnelheid van de voorraad 
Omzetsnelheid van de voorraad geeft hoeveel keer de gemiddelde voorraad in een jaar wordt verkocht.

  • Voorraad is tegen de inkoopprijzen 
  • Omzet is tegen de verkoopprijzen

Eerst ---->De inkoopwaarde van de omzet berekenen, dan kun je de voorraad met de omzet vergelijken. 

Slide 14 - Slide

1.2.2 Omzetsnelheid van de voorraad 

Slide 15 - Slide

1.2.2 Omzetsnelheid van de voorraad (boek: blz.178 voorbeeld 4)
  • Indien geen % is gegeven: Inkoopwaarde van de omzet berekenen aan de hand van de voorraad. 
Beginvoorraad (Beginbalans 1/1)= f. 1.500.000
Inkopen in 2002                                   = f. 5.200.000+
Inkoopwaarde van de omzet          = Onbekend - (f. 5.000.000)
Eind voorraad(Eindbalans31/12).  = f.1.700.000

Oplossing: f. 1.500.000+f. 5.200.000= f 6.700.000 - f. 1.700.000=f. 5.000.000
Inkoopwaarde van de verkopen= f. 5.000.000

Slide 16 - Slide

1.2.2 Omzetsnelheid van de voorraad (boek: blz.178 voorbeeld 5)
Omzetsnelheid van de voorraad: Inkoopwaarde van de omzet per jaar
                                                             Gemiddelde voorraad tegen inkoopprijzen

Huiswerk: maken som 4 blz. 193

Slide 17 - Slide

Opgave 4
Antwoord 4

Slide 18 - Slide

1.2.3 Opslagduur van voorraden (boek: voorbeeld 6 blz.180)
  • Hoelang de goederen op voorraad liggen; de tijd dat de voorraad in de magazijn ligt.

  • Opslagduur van voorraden: 360 dagen =        …………. dagen
                                                            Omzetsnelheid


Huiswerk: Maken som 5t/m 9 blz.194-195

Slide 19 - Slide

Voorbeeld 6

Slide 20 - Slide

Opgave 5
Antwoord 5

Slide 21 - Slide

Opgave 6
Antwoord 6

Slide 22 - Slide

Opgave 7
Antwoord 7

Slide 23 - Slide

Opgave 8
Antwoord 8

Slide 24 - Slide

Opgave 9
Antwoord 9

Slide 25 - Slide

The end!

Slide 26 - Slide