Maken van een ecogram

Inventariseren van zorg- en ondersteuningsbehoeften
Maken van een ecogram
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 19 slides, with text slides.

Items in this lesson

Inventariseren van zorg- en ondersteuningsbehoeften
Maken van een ecogram

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
 • De student weet wat een ecogram is.
 • De student weet wat het doel is van een ecogram.
 • De student weet welke vaste gegevens in een ecogram staan.
 • De student weet waarom een sociaal netwerk belangrijk is

Slide 2 - Slide

Lesinhoud
 • Wat is een ecogram
 • Het doel van een ecogram
 • Een ecogram maken

Slide 3 - Slide
Wat is een ecogram?

Slide 4 - Slide

Ecogram
Met een ecogram brengen we de belangrijke sociale contacten van de zorgvrager in beeld.

Schema/ Overzicht

Slide 5 - Slide

Ecogram
 • Familie
 • Andere relaties (vrienden, medebewoners, oude kennissen en collega's, geestelijk raadslieden
 • Zakelijke contacten (arts, fysiotherapeut, huishoudelijke of verzorgende medewerker of activiteitenbegeleidster

Slide 6 - Slide
Wat is het doel van een ecogram?

Slide 7 - Slide

Het doel van een ecogram
Uit een ecogram kan duidelijk worden:

Welke hulpbronnen de cliënt heeft in zijn omgeving om zijn behoeften te vervullen en waar dit nog versterkt moet worden.

Slide 8 - Slide


Waarom is een sociaal netwerk belangrijk?

Slide 9 - Slide

Ecogram
Een sociaal netwerk is belangrijk voor de vervulling van iemands basisbehoeften.
uit onderzoeken:
 • helpt bij stress
 • preventief tegen depressie, 
 • Vergroot maatschappelijke kansen van mensen
 • belangrijk bij het verwerken van ernstige of traumatische gebeurtenissen.
 • Het stelt mensen in staat anderen te helpen en daardoor voor zichzelf en anderen iets te betekenen.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Ecogram maken
Een ecogram heeft de vorm van een ster. 

Je tekent een cirkel in het hart van het schema. 

De rondjes staan voor de persoonlijke contacten van de bewoner

Slide 12 - Slide

Ecogram maken
Meestal gaat het om een aantal vaste gegevens;
 • Gezin van herkomst (G)
 • Overige familieleden (F)
 •  Vrienden (V)
 • Oude buren, collega’s en kennissen (K)  
 • Buren (B)
 • Medebewoners (M)
 • Raadslieden (R)
 • Zorgverleners (Z)

Slide 13 - Slide

Ecogram maken
De cirkels worden via een lijn verbonden met het hart

Er zijn drie soorten lijnen:
Elke lijn is ook met een pijn gericht:
 • Van de zorgvrager naar de ander
 • Van de ander naar de zorgvrager
 • En wederzijds (twee pijlen)

Slide 14 - Slide

Ecogram maken
Invullen bij elk contact:

P= Praktische steun (materiële functie) 
A= Advies (informatiefunctie) 
G= Gezelschap (aansluitingsfunctie)
E=Emotionele steun (affectieve functie)

Slide 15 - Slide

Ecogram maken
Voorbeeldvragen bij het maken van een ecogram: 
• Met wie praat u als u het moeilijk hebt? 
• Welke rol speelt deze persoon in uw leven? 
• Met wie gaat u (weleens) naar buiten? 
• Hoe is het contact met familieleden? 
• Bij wie gaat u wel eens op bezoek? 
• Correspondeert (brieven, ansichtkaarten, fax, e-mail) u? En met wie is dat? 
• Gaat u wel eens uit logeren en bij wie? 

Slide 16 - Slide

Aan de slag

Je gaat je eigen ecogram maken

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Lesdoelen
 • De student wee.t wat een ecogram is.
 • De student weet wat het doel is van een ecogram.
 • De student weet welke vaste gegevens in een ecogram staan. 
 • De student weet waarom een sociaal netwerk belangrijk is

Slide 19 - Slide