Les 2 Geschiedenis van de verzorgingsstaat

1 / 31
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions


Stelling: Iedereen heeft 
recht op een basisinkomen
A
Eens
B
Oneens

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

1500
1600
1700
1800
1900
2000
Middeleeuwen
Industriële Revolutie 
Vakbonden en partijen
Poldermodel
Armenzorg
Afhankelijkheid van geestelijken 
Meer welvaart, meer ongelijkheid 
Kinderwetje van Van Houten 
Gemengde economie
Armenzorg door rijken
Ongevallenwet
Invaliditeitswet

Slide 14 - Drag question

De juiste gebeurtenissen/ situaties moeten naar de juiste tijdsperiode gesleept worden. 
In een boek over de geschiedenis van Nederland is een hoofdstuk geschreven over de tijd tussen 1940 en 1990. 
Deze tijd is weer onderverdeeld in drie perioden. 
Iedere periode heeft een titel. 
➤Sleep de periode naar de juiste titels.

Let op! Een periode kan meer dan één keer gebruikt worden.
Crisis in de verzorgingsstaat
Groeiende 
welvaart
Schaarste en eenvoud
1945-1960
1960-1975
1975-1990

Slide 15 - Drag question

This item has no instructions

Door de kinderwet van Samuel van Houten mochten kinderen
A
vanaf 12 jaar verplicht naar school
B
tot 12 jaar niet meer in fabrieken werken
C
tot 16 jaar nergens meer werken
D
Evenveel verdienen als een volwassene

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Wat was de eerste sociale wet?
A
kinderwet
B
arbeidswet
C
Kinderwetje van Van Houten
D
geen wet

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Zijn jullie voor of tegen de kinderwet van Van Houten?
A
Voor
B
Tegen
C
Anders

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Welke 2 politieke stromingen komen bij elkaar in de gemengde economie?
A
Christen-democratie en Liberalisme
B
Liberalisme en Populisme
C
Sociaal-democratie en Liberalisme
D
Sociaal-democratie en Christen-democratie

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het poldermodel?
A
Het droogleggen van meer landbouwgrond
B
Het voeren van overleg in een meerderheidskabinet
C
Het voeren van overleg, gericht op overeenstemming
D
Het realiseren van polders in de randstad voor meer werkgelegenheid

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Verzekeringen in Amerika vergoeden alleen behandeling in aangesloten ziekenhuizen....
A
Dat meen je niet
B
Ja zo hou je de zorg goedkoop
C
Dat zou alleen moeten gelden als je gelegenheid hebt je zorg te kiezen.

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Is het belangrijk om te "polderen" en zo het draagvlak onder besluiten te vergroten?
A
Ja dat lijkt mij wel
B
Nee, dat lijkt mij niet.
C
Niet altijd, want soms krijg je stomme oplossingen

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Een staat waarin de overheid zich alleen bemoeit met de veiligheid noemen we
A
Verzoringsstaat
B
Nachtwakersstaat

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Wat vind jij?
A
Een vangnet voor iedereen
B
Een vangnet voor hen die het alleen niet redden
C
Afschaffen
D
Basisloon

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Iets als de afsluitdijk bouwen om mensen werk te geven...
A
zou nu niet meer geaccepteerd worden.
B
zou ik best een goed plan vinden.

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

De verzorgingsstaat is belangrijk om te behouden en een oplossing voor te vinden...
A
Ja, daar reken je op die bestaanszekerheid
B
Nee, dat is je eigen verantwoordelijkheid
C
Alleen voor bed, bad, brood

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Welke wet zou volgens jou best kunnen verdwijnen? (Als er een weg zou moeten...)
A
Algemene Bijstandswet
B
Wet op de kinderbijslag
C
Algemene Ouderdomswet
D
Wetten op zorg en onderwijs

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Slide 29 - Video

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions

Slide 31 - Video

This item has no instructions