Missie en beleid: Wat is het verschil?

Missie en beleid: Wat is het verschil?
1 / 17
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Missie en beleid: Wat is het verschil?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het einde van deze les weet je wat het verschil is tussen missie en beleid en waarom het belangrijk is om ze te onderscheiden.

Slide 2 - Slide

Vertel de leerlingen wat ze kunnen verwachten van deze les.
Wat weet jij al over missie en beleid?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat is missie?
Missie is de reden van bestaan van een organisatie. Het beschrijft waarom de organisatie bestaat en wat de doelstellingen zijn.

Slide 4 - Slide

Geef een voorbeeld van een missie van een bekende organisatie.
Wat is beleid?
Beleid is de manier waarop een organisatie haar doelen wil bereiken. Het beschrijft welke acties er genomen moeten worden om de missie te verwezenlijken.

Slide 5 - Slide

Vraag de leerlingen of ze een voorbeeld kunnen geven van beleid van een organisatie.
Missie en beleid: Het verschil
Het belangrijkste verschil tussen missie en beleid is dat missie gaat over waarom een organisatie bestaat, terwijl beleid gaat over hoe de organisatie haar doelen wil bereiken.

Slide 6 - Slide

Leg uit waarom het verschil tussen missie en beleid belangrijk is.
Voorbeeld: McDonald's
De missie van McDonald's is om lekker eten te serveren in een gastvrije omgeving, terwijl het beleid zich richt op snelle service en lage prijzen.

Slide 7 - Slide

Geef een voorbeeld van een organisatie en leg uit wat de missie en het beleid is.
Waarom is het belangrijk om missie en beleid te onderscheiden?
Het is belangrijk om missie en beleid te onderscheiden omdat het kan helpen bij het nemen van beslissingen en het bepalen van de koers van een organisatie.

Slide 8 - Slide

Leg uit waarom het belangrijk is om missie en beleid te onderscheiden.
Hoe worden missie en beleid bepaald?
Missie en beleid worden bepaald door het management van een organisatie. Het is belangrijk dat deze goed worden gecommuniceerd naar de werknemers en andere belanghebbenden.

Slide 9 - Slide

Geef aan wie verantwoordelijk is voor het bepalen van missie en beleid en waarom communicatie belangrijk is.
Missie en visie
Missie wordt soms verward met visie. Visie gaat over hoe de toekomst van een organisatie eruit ziet, terwijl missie gaat over de reden van bestaan van een organisatie.

Slide 10 - Slide

Leg uit wat het verschil is tussen missie en visie.
Beleid en strategie
Beleid wordt soms verward met strategie. Strategie gaat over de lange termijn doelen van een organisatie en hoe deze bereikt kunnen worden, terwijl beleid gaat over de specifieke acties die worden ondernomen om deze doelen te bereiken.

Slide 11 - Slide

Leg uit wat het verschil is tussen beleid en strategie.
Waarom is missie belangrijk?
Een duidelijke missie kan helpen bij het motiveren van werknemers, het aantrekken van klanten en het bepalen van de identiteit van een organisatie.

Slide 12 - Slide

Leg uit waarom een duidelijke missie belangrijk is.
Waarom is beleid belangrijk?
Een goed beleid kan helpen bij het efficiënt en effectief bereiken van de doelen van een organisatie.

Slide 13 - Slide

Leg uit waarom een goed beleid belangrijk is.
Samenvatting
Missie en beleid zijn twee verschillende begrippen die vaak door elkaar worden gehaald. Het is belangrijk om ze te onderscheiden omdat ze beide een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de koers van een organisatie.

Slide 14 - Slide

Vat de belangrijkste punten van de les samen.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 15 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 16 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 17 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.