WV Thema 13 Visie-Missie-Beleid_Boek Professioneel werken-Angerenstein

Thema 13 Visie en Beleid
Angerenstein Professioneel Werken
1 / 22
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 13 Visie en Beleid
Angerenstein Professioneel Werken

Slide 1 - Slide

Visie en beleid zijn eigenlijk hetzelfde
Ja
Nee
Meestal

Slide 2 - Poll

13.1 Visie
= gewenste toekomstbeeld van een organisatie
 • geeft richting en inspireert
 • bevordert samenwerking om (organisatie)doel te halen
 • heeft effect op je dagelijks werk

Slide 3 - Slide

Missie
= wat je als organisatie wil uitdragen 
(waarden en doelen, idealen en doelstellingen)

Slide 4 - Slide

Visie
Wat organisatie nastreeft,
situatie waar ze naar toe willen


Missie
Wat organisatie doet, waar zij zich toe willen verplichtenSlide 5 - Slide

Slide 6 - Video

De visie van een school is bijv.
A
Goede roosters en planningen beschikbaarstellen
B
Onderwijs geven door veel praktijkvakken te geven
C
Proberen analfabetisme aan te pakken
D
Onderwijs geven waarbij er geen lesuitval is

Slide 7 - Quiz

De missie van een kinderdagverblijf is bijvoorbeeld:
A
Kinderen van verschillende leeftijden met elkaar laten spelen
B
Jongens en meisjes verschillend speelgoed bieden
C
Jongeren kinderen door moeders te laten begeleiden
D
Een veilige opgroeiomgeving bieden voor ieder kind

Slide 8 - Quiz

13.2 Beleid
= set van regels, procedures en werkwijzen hoe organisatie hun missie kan bereiken

Slide 9 - Slide

Beleidsplan
= op welke manier de organisatie haar doelen wil bereiken.
Opbouw:
 • Visie + Missie leiden tot doelen.
 • Beleidsplan is set van plannen om deze doelen (= beleidsuitgangspunten) te bereiken

Slide 10 - Slide

Wat zou er in de visie van het Hoornbeeck College kunnen staan?

Slide 11 - Open question

Wat zou er in de missie van het Hoornbeeck College kunnen staan?

Slide 12 - Open question

Wat zou een beleidsuitgangspunt van het Hoornbeeck College kunnen zijn?

Slide 13 - Open question

Stel je voor dat je bij een grote organisatie werkt. Wat is waar?
A
Visie en Missie kun je wat aan veranderen; Beleid niet
B
Beleid kun je helpen veranderen; Missie en Visie niet
C
Visie en Beleid kun je niet veranderen; Missie wel
D
Visie kun je wat aan veranderen; Beleid en Missie niet

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

13.3 Beleidscyclus
 1. Voorbereiden = plan maken
 2. Opstellen = plan uitwerken
 3. Beslissen = bepalen of het zo gaat worden uitgevoerd
 4. Uitvoeren = daadwerkelijk toepassen van plan
 5. Evalueren = kijken of doel is gehaald. Wat kan beter?

Slide 18 - Slide

13.4 Doelen, middelen, activiteiten en tijdpad

Doelen = helder houden: gaan we doelen nog steeds halen?
Middelen = ruimte en inrichting, hulpmiddelen, personeel
Activiteiten = gebruiken en inzetten van middelen
Tijdpad = detailplanning van periode waarin je doelen wilt halen

Slide 19 - Slide

Taakverdeling
Om invloed uit te oefenen:
 • Deelnemen aan vergaderingen
 • Activiteiten ontwikkelen
 • Rapporteren over uitvoering

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video