14.1 Je invloed op aarde.

Hoofdstuk14 - Duurzaamheid
1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Hoofdstuk14 - Duurzaamheid

Slide 1 - Slide

Lesdoelen 14.1

* Je kan uitleggen hoe belangrijk 'kringlopen' zijn.
* Je kan enkele voorbeelden noemen van hoe je kan voorkomen dat de aarde uitput. 

Slide 2 - Slide

Waar denk jij aan,
bij 'je invloed op de aarde'?

Slide 3 - Mind map

Hoeveel van de aarde gebruik jij?
Primaire levensbehoeften: voedsel, water, kleding en een huis. 
Secundaire levensbehoeften: spullen die leven makkelijker maken
Jouw milieu: lucht, water, bodem (oa. voor voedsel en water, maar óók voor de sec.levensbehoeften!)

Slide 4 - Slide

Beïnvloeding van je milieu

Voorbeeld: het maken/gebruiken van je telefoon. 

Slide 5 - Slide

Mensen gebruiken de aarde op 4 manieren (bron 3): ecologische voetafdruk

1. Energie -> vaak afkomstig van energiebronnen uit de bodem, zoals aardgas en steenkool.
Nodig voor verwarming, verlichting, elektrische apparaten, koken, transport.

2. Voedsel en water (van de boer)
 Water is nodig om te drinken/ wassen/ voedsel te bereiden.
3. Grondstoffen. Jouw spullen bijvoorbeeld; gemaakt van grondstoffen zoals ijzer, hout, aardolie, steen, rubber en katoen.
4. Iedereen produceert afval: huishoudelijk afval, papier, plastic, afvalwater,gas

Slide 6 - Slide

Voedselkringloop en koolstofkringloop!

Slide 7 - Slide

Hoe voorkom je uitputting van de aarde? 
Teveel gebruik van aarde = uitputting
-> en dus tekort aan voedsel, water, energie, grondstoffen. 
Voedselkringloop = kringloop van mineralen en voedsel 

Slide 8 - Slide

Voedselkringloop; op een rijtje: 
*De producenten (planten) leggen tijdens de fotosynthese energie uit zonlicht vast in glucose.
-> Planten gebruiken bij de fotosynthese water en koolstofdioxide. Uit de energierijke stof glucose, maken planten andere voedingsstoffen. 
-> De consumenten (dieren en mensen) gebruiken de voedingsstoffen die planten maken. De energie uit glucose komt vrij door de verbranding in je cellen. 
-> Afvaleters (insecten bv) eten dode resten (natuurlijk afval) van producenten en consumenten en maken het zo klein. 
 -> De reducenten (schimmels en bacteriën) zetten de resten om in mineralen. De planten nemen die mineralen weer op.

Slide 9 - Slide

Koolstofkringloop
 (koolstofdioxide // glucose)

Beredeneer:
Fotosynthese/verbranding?

Wie leggen er koolstof VAST?
Wie maken er koolstof VRIJ?

Slide 10 - Slide

Koolstofkringloop
De kringloop van fotosynthese en verbranding. 

* In de kringloop zit een koolstofdeeltje (C) dat in beide formules terugkomt (koolstofdioxide // glucose)

Slide 11 - Slide

Fossiele brandstoffen
Steenkool, aardolie, aardgas

Wat is het probleem bij de verbranding hiervan?

Slide 12 - Slide

Wat is het probleem van teveel CO2?

Slide 13 - Slide

Over die kringlopen..
Gesloten kringloop: als de verbruikte stoffen ook weer aangevuld worden.
Compost: mest voor de tuin, gemaakt door GFT-afval
Recyclen: hergebruiken.

Slide 14 - Slide

Wie zijn de producenten van het voedselkringloop
A
planten
B
dieren
C
schimmels
D
bacteriën

Slide 15 - Quiz

In de voedselkringloop is de vliegenzwam een ... ?
A
Producent
B
Reducent
C
Consument
D
Afvaleter

Slide 16 - Quiz

Hoe noem je het proces waarbij planten energie maken?

Slide 17 - Open question

Welke kringloop zie je in het plaatje hiernaast? En is de kringloop gesloten of niet?
A
zuurstofkringloop; gesloten
B
koolstofkringloop; gesloten
C
zuurstofkringloop; niet gesloten
D
koolstofkringloop; niet gesloten

Slide 18 - Quiz

Voedsel, water, kleding en een huis. Dat zijn voorbeelden van een
A
Secundaire levensbehoefte
B
Primaire levensbehoefte
C
Normale levensstandaard
D
Alledrie waar

Slide 19 - Quiz

Bereken je eigen voetafdruk!

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

Wat vind je van jouw voetafdruk?

Slide 22 - Open question

Zijn er nog vragen? 

Slide 23 - Slide

Nu ga ik...
de les nog een keer bekijken
met vrienden erover praten
opdrachten maken
de leerstof uit het boek doorlezen
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof

Slide 24 - Poll

Hoe vond je deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

Waarom is kleding kopen slecht voor het mileiu?

Slide 26 - Slide

Waarom is vlees eten slecht voor het milieu? 

Slide 27 - Slide