Kwaliteit van leven

Mensen zijn meer dan hun zorgvraag 
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Mensen zijn meer dan hun zorgvraag 

Slide 1 - Slide

Aan het einde van de les:...
- geeft de student een omschrijving van het begrip kwaliteit van leven 
- geeft de student aan op welke  manieren hij/zij de kwaliteit van leven van de client kan behouden/ verbeteren 
- geeft de student aan waarom een cultuuromslag goed kan zijn en wat zijn/haar rol hierin is

Slide 2 - Slide

Wat is voor jou kwaliteit van leven?

Slide 3 - Slide

Wat is voor de client kwaliteit van leven?

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Theorie 
Kwaliteit van leven = functioneren van een persoon op 3 gebieden: fysiek, psychisch en sociaal en de subjectieve evaluatie hierop. 

Slide 6 - Slide

Kwaliteit van leven bestaat uit objectieve en subjectieve aspecten.

Slide 7 - Slide

Welk cijfer geef je je leven? 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Link

Kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

Voorbeelden
- zo lang mogelijk zorg bieden in eigen omgeving 
- familieparticipatie 
- aanvaarding zorgtechnologie
- incidentmelding 

Slide 12 - Slide