PDO Les 2a Werkvelden (niet met lesson up gedaan, maar kwalitietskaarten.)

Pedagogiek Didactiek & Ontwikkeling
                              PDO
1 / 15
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Pedagogiek Didactiek & Ontwikkeling
                              PDO

Slide 1 - Slide

Nodig bij de komende lessen:

* Leer- en werkboek: Basisboek Opvoeding en Ontwikkeling
* Laptop
* Telefoon om deel te nemen aan de quizvragen tijdens de les
* Eventueel pen en papier voor aantekeningen


Slide 2 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- korte terugblik paragraaf 1.1
- doelen van deze les
- paragraaf 1.2
- huiswerk

Slide 3 - Slide

Welk ander woord kun je ook gebruiken voor pedagogiek?

Slide 4 - Open question

Werkplekken van een pedagogisch werker kun je indelen in de volgende 3 werkvelden:

Kinderopvang, opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning, onderwijs.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

Het woord 'doelgroep' is de groep waar je je in je werk op richt.
BV.: de doelgroep van een BSO is het basisschoolkind.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

De afkorting van BSO betekent:
Buiten Schoolse Opvoeding
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

1.1 Werken met kinderen en jongeren
Zijn er vragen over je huiswerk, de opdrachten in het werkboek bij par. 1.1 ?


Slide 8 - Slide

1.1 Werken met kinderen en jongeren
Doelen van deze les:
- je kent kenmerken van de verschillende werkvelden.
- je hebt inzicht in wat er van je gevraagd wordt in elk werkveld.
- je werkt samen in een groep van 3/4 studenten met als doel een
   korte presentatie te geven..
- je weet wat het vier-ogen principe inhoudt


 

Slide 9 - Slide

1.2 Werkvelden
                                       Drie werkvelden als hoofdwerkveld.

We splitsen ze in acht werkvelden:
- kinderdagverblijf
- peuterspeelzaal
- buiten schoolse opvang (BSO)
- integraal kindcentrum
- basisschool
- speciaal onderwijs
- voortgezet onderwijs
- opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning
 
Vraag: wat valt je op aan de kleuren?

Slide 10 - Slide

1.2 Werkvelden
Opdracht:
-jullie worden verdeeld in 8 groepjes van 3/4 studenten.

Het rad wordt gedraaid en elk groepje krijgt een werkveld.
 

Slide 11 - Slide

1.2 Werkvelden
Met je groepje bereid je een korte presentatie voor waarin jullie aan de groep uitleggen wat kenmerkend is voor dit werkveld en wat er belangrijk is voor een pedagogisch medewerker.

Voorbereiding: 10 minuten
Presentatieduur: circa 3 minuten per groepje
Hoeveelheid presentatoren: eigen keuze

Slide 12 - Slide

1.2 Werkvelden
Videofragment:  werken in het werkveld: opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning: jeugdzorg
                                                                                                        Duur: 2.51

Slide 13 - Slide

1.2 Werkvelden
Vier ogen principe:
Het vierogenprincipe voor de kinderopvang betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht/leidster die op de groep staat.
Dit geldt voor de volgende werkvelden:
- kinderdagverblijf
- crèche en 
- peuterspeelzaal 

Verplicht vanaf 2013 n.a.v. een grote zedenzaak door een pedagogisch medewerker.

Doel: veiligheid voor de kinderen

Slide 14 - Slide

Huiswerk
Tijd over? Aan de slag :)
- doorlezen paragraaf 1.2: blz. 13 t/m 22 in je basisboek 'Opvoeding en Ontwikkeling'.
Maken:
- theorievragen van paragraaf  1.2 werkboek 'Opvoeding en Ontwikkeling'

Huiswerk:_______________________________________________________________________
-bovenstaande nog niet aan toegekomen? Dan wordt dat huiswerk voor de komende les.


                                                                       ~succes!~Slide 15 - Slide