PDO - Les 2

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 01
Les 2
1 / 23
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 01
Les 2

Slide 1 - Slide

Terugblik les 1
Paragraaf 1.1  > Wat jij kunt betekenen

                       Wat weet je al???Slide 2 - Slide

Welk woord beschrijft het woord pedagogiek het best?
A
Maatschappijleer
B
Onderwijskunde
C
Opvoedkunde
D
Remedial teaching

Slide 3 - Quiz

Werkvelden van een PW'er kun je indelen in drie werkvelden.
Is dat juist of onjuist?
A
juist
B
onjuist

Slide 4 - Quiz

Noem een werkveld.

Slide 5 - Open question

De afkorting BSO betekent?
A
buitenschools onderwijs
B
buitenschoolse ontwikkeling
C
buitenschoolse opvang
D
buitenschoolse opvoeding

Slide 6 - Quiz

Kinderen van vier jaar zijn leerplichtig
A
Juist
B
Onjuist

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Slide

1.2 Werkvelden
De werkvelden op een rijtje:
 • Kinderdagverblijf
 • Peuterspeelzaal​ 
 • Basisschool​ 
 • Buitenschoolse opvang (BSO)​ 
 • Integraal Kindcentrum​ 
 • Speciaal onderwijs​ 
 • Voortgezet onderwijs​ 
 • Opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning​

Slide 9 - Slide

Kinderdagverblijf
Werken met kinderen en jongeren is verantwoordelijk werk:​ 
 • Je hebt voor kinderen een voorbeeldrol.​ 
 • Daarmee heb je een belangrijke rol bij taalontwikkeling.
 • Jonge kinderen hebben geborgenheid en veiligheid nodig.​ 

Activiteiten in de kinderopvang moeten altijd gezien en gehoord kunnen worden door een andere volwassene.​ -->  Het vierogenprincipe​ 

TIP: Bekijk ook het filmpje in de presentatie in cumlaude LearningActiviteiten in de kinderopvang moeten altijd gezien en gehoord kunnen worden door een andere volwassene.​

  Het vierogenprincipe​

Slide 10 - Slide

Basisschool
Belangrijke taak voor een onderwijsassistent:​
 • Brengen van begrip en rust​ 
 • Ondersteunen van de leerkracht​ 
 • Kinderen structuur in de dag brengen​ 
TIP: Bekijk het filmpje van Naomi in cumlaude Learning

Slide 11 - Slide

 Toevoegen nog de dia ervioor

Slide 12 - Slide

Onderwijsassistent - jouw taken
Denk hierbij aan:
 • pedagogische en didactische vaardigheden​ 
 • zelfstandig ​ 
 • ontwikkelingsgerichte activiteiten​ 
 • coördineren​ 
 • toezicht houden​ 
 • registreren en administreren​ 
 • veilige haven voor kinderen​
 • structuur en grenzen

Slide 13 - Slide

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang vraagt om een ander soort inspanning.

 • Ze moeten hun verhaal kwijt kunnen.
 • Samen even terug kijken op de dag.
 • Leuke activiteiten aanbieden.
 • Geen verplichting, dus aan jou om te motiveren.

Slide 14 - Slide

Integraal kindcentrum
Als combinatiefunctionaris werk je bij 1 werkgever, die verschillende soorten opvang, activiteiten en onderwijs aanbiedt.
 • Bijvoorbeeld in 1 gebouw waar een school is, een peuterspeelzaal, BSO en wijkactiviteiten.

Je bent de spin in het web.
 • Jouw taak is kinderen en jongeren de hele dag
   te volgen  en te begeleiden. 

Slide 15 - Slide

Voortgezet onderwijs
 • Leerlingen zijn erg gesteld op zelfstandigheid.
 • Nemen graag zelf initiatieven.
 • Belangrijke eigenschap:
                   Leiding kunnen nemen en ruimte durven geven!
 • De juiste aanpak en leeromgeving zorgen dat leerlingen   
    gestructureerd kunnen werken.

Slide 16 - Slide

Speciaal onderwijs
 • Ontwikkeling is niet vanzelfsprekend.

 • Je zoekt een manier om aan te sluiten op de behoefte.

 • Belangrijke eigenschap: je moet daarvoor geduld hebben!

Slide 17 - Slide

Opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning

 • Ontwikkeling stimuleren bij kinderen en jongeren.
 • Hulp per groep of individueel.
 • Belangrijke eigenschap:
                Snel kunnen inspelen op de veranderende behoefte!

Bekijk het filmpje over het werk van Pim in cumlaude Learning.

Slide 18 - Slide

1.3 Jouw vaardigheden
Vaardigheden/kwaliteiten
 • Veiligheid bieden
 • Mens- en resultaatgericht zijn
 • Handelend optreden
 • Een voorbeeldfunctie hebben
 • De ontwikkeling stimuleren
 • Je flexibel opstellen

Slide 19 - Slide

Waar ben jij goed in?

Slide 20 - Open question

1.4 Op stage
Aandachtspunten:
 • Oriënteer je
 • Bouw rustig op
 • Houd je aan de voorschriften en je voorbeeldfunctie
                     * Kledingvoorschriften
                     * Gebruik mobiel

Slide 21 - Slide

Verwerking 
Afronding:

 • GOED doorlezen hoofdstuk 1 in je LEERBOEK (blz. 6 t/m 25).

 • Maak in het WERKBOEK de theorievragen van hoofdstuk 1.


Slide 22 - Slide

Einde hoofdstuk 1
Heel veel succes en werkplezier op
je bpv-plek.

Slide 23 - Slide