PDO Les 2a Werkvelden

Pedagogiek Didactiek & Ontwikkeling
                              PDO
1 / 14
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Pedagogiek Didactiek & Ontwikkeling
                              PDO

Slide 1 - Slide

Nodig bij de komende lessen:

* Leer- en werkboek: Basisboek Opvoeding en Ontwikkeling
* Laptop
* Telefoon om deel te nemen aan de quizvragen tijdens de les
* Eventueel pen en papier voor aantekeningen


Slide 2 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- korte terugblik paragraaf 1.1
- hoe gaat/ging het met de individuele opdracht?
- doelen van deze les
- paragraaf 1.2
- huiswerk

Slide 3 - Slide

Je kunt het woord pedagogiek het best omschrijven als:

omgangskunde
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quiz

Werkplekken van een pedagogisch werker kun je indelen in de volgende 3 werkvelden:

Kinderopvang, opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning, onderwijs.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

Het woord 'doelgroep' is de groep waar je je in je werk op richt.
BV.: de doelgroep van een BSO is het basisschoolkind.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

De afkorting van BSO betekent:
Buiten Schoolse Opvoeding
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

1.1 Werken met kinderen en jongeren
Doelen van deze les:
- je kent kenmerken van de verschillende werkvelden.
- je hebt inzicht in wat er van je gevraagd wordt in elk werkveld.
- je werkt samen in een groep van 3/4 studenten met als doel een
   korte presentatie te geven..
- je weet wat het vier-ogen principe inhoudt


 

Slide 8 - Slide

1.2 Werkvelden
                                       Drie werkvelden als hoofdwerkveld.

We splitsen ze in acht werkvelden:
- kinderdagverblijf
- peuterspeelzaal
- buiten schoolse opvang (BSO)
- integraal kindcentrum
- basisschool
- speciaal onderwijs
- voortgezet onderwijs
- opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning
 
Vraag: wat valt je op aan de kleuren?

Slide 9 - Slide

1.2 Werkvelden
Opdracht:
-jullie worden verdeeld in 8 groepjes van 3/4 studenten.

Het rad wordt gedraaid en elk groepje krijgt een werkveld.
 

Slide 10 - Slide

1.2 Werkvelden
Met je groepje bereid je een korte presentatie voor waarin jullie aan de groep uitleggen waar jullie werkveld voor staat.

Voorbereiding: 10 minuten
Presentatieduur: circa 3 minuten per groepje
Hoeveelheid presentatoren: eigen keuze

Slide 11 - Slide

1.2 Werkvelden
Videofragment:  werken in het werkveld: opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning: jeugdzorg
                                                                                                        Duur: 2.51

Slide 12 - Slide

1.2 Werkvelden
Vier ogen principe:
Het vierogenprincipe voor de kinderopvang betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht/leidster die op de groep staat.
Dit geldt voor de volgende werkvelden:
- kinderdagverblijf
- crèche en 
- peuterspeelzaal 

Verplicht vanaf 2013 n.a.v. een grote zedenzaak door een pedagogisch medewerker.

Doel: veiligheid voor de kinderen

Slide 13 - Slide

Huiswerk
Tijd over? Aan de slag :)
- doorlezen paragraaf 1.2: blz. 13 t/m 22 in je basisboek 'Opvoeding en Ontwikkeling'.
Maken:
- theorievragen van paragraaf  1.2 werkboek 'Opvoeding en Ontwikkeling'

Huiswerk:_______________________________________________________________________
-bovenstaande nog niet aan toegekomen? Dan wordt dat huiswerk voor de komende les.


                                                                       ~succes!~Slide 14 - Slide