Basiszorg leerjaar 1 les 4

Basiszorg periode 1.2

Week 4
Werkproces B1-K1-W2
Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
1 / 10
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Basiszorg periode 1.2

Week 4
Werkproces B1-K1-W2
Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg

Slide 1 - Slide

BOOM
Mensen: Thema 5.1 t/m 5.3
Methodisch begeleiden: Thema 13
Methodisch Begeleiden: Thema 16.1, 16.2, 16.5 en 16.7

Code:
 Basiszorg VLMZO1A en 1B 2022
Groepscode: XQJ2-3CDZ

Slide 2 - Slide

Portfolio
Voor dit vak ga je bewijsmateriaal verzamelen voor je portfolio.

Werkproces: B1-K1-W2
Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg 

Je kan dit werkproces niet volledig afronden binnen Basiszorg


Slide 3 - Slide

Lesdoelen
De student legt aan het eind van de les de volgende begrippen uit:
- Cliënt
- Casus
- Dilemma

Slide 4 - Slide

Theorie veiligheid
Enkele belangrijke veiligheidsthema’s zijn:
agressie
medicatieveiligheid
brandveiligheid
toepassen van dwang en drang
voorkomen van suïcide

Slide 5 - Slide

Theorie regels
Denk aan geschreven en ongeschreven regels over de omgang met anderen of het inrichten van je dagindeling. Door duidelijke regels, grenzen en kaders creëer je duidelijkheid en overzicht. Dit resulteert in rust, een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Met een duidelijke structuur weet je dus waar je aan toe bent

Slide 6 - Slide

Theorie flexibiliteit
Je hoort vaak dat werken als begeleider zo mooi is, omdat geen dag hetzelfde is. Vrijwel dagelijks gebeuren er onverwachte dingen. Een cliënt wil andere activiteiten dan afgesproken, een buitenactiviteit moet vervallen vanwege het slechte weer, twee cliënten krijgen ruzie, een collega heeft zich ziek gemeld enzovoort

Slide 7 - Slide

Theorie hygiëne
Kort gezegd is hygiëne: de activiteiten en handelingen die nodig zijn om een goede gezondheid te bevorderen. Normaal volstaat de basis van persoonlijke hygiëne, zoals regelmatig handen wassen, douchen en schone kleding aantrekken. Ook omgaan met voedsel hoort bij de basishygiëne. Denk aan handen wassen als je met voedsel gaat werken, controleren van houdbaarheidsdatums, bewaren van bederfelijk voedsel in de koelkast en aparte messen en snijplanken gebruiken voor vlees/vis en groenten enzovoort.

Slide 8 - Slide

Theorie ergonomie
Dit zijn ergonomische aandachtspunten voor cliënten:
Juiste houding: bijvoorbeeld zo veel mogelijk zitten en lopen met een rechte rug.
Juiste tiltechniek bij zwaardere voorwerpen: rechte rug en door de knieën zakken.
Afwisseling tussen liggen/zitten en bewegen.
Las tijdig beeldschermpauzes in, ook voor tv, tablet en smartphone.
Gebruik zonodig speciale aangepaste hulpmiddelen.

Slide 9 - Slide

Aan de slag
We gaan gezamenlijk aan de slag met verwerkingsopdracht 14 en 15 waarbij we gaan werken aan een casusbespreking.

Let op: dit kan je gebruiken voor het werkproces

Slide 10 - Slide