Herhaling Grammar theme 3 Jaar 4 allerlei

Past Perfect & word order & adjectives & Used to & One(s)
1 / 32
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Past Perfect & word order & adjectives & Used to & One(s)

Slide 1 - Slide

Past perfect

Slide 2 - Slide

Past Perfect
Vaak gebruik je de PP wanneer je meerdere momenten in het verleden bespreekt.

De Past Perfect gebruik je voor wat het langst geleden is gebeurt. De Past Simple voor wat daarna is gebeurt.

Slide 3 - Slide

Past Perfect
They had walked (A) for an hour when they arrived (B) at their cabin. 


Ze hebben eerst gelopen voor een uur voordat ze bij de hut aankwamen.

Slide 4 - Slide

Past Perfect
I bought (B) a new laptop after my old one had fallen (A) of the table.


Ik kocht een nieuwe laptop nadat de oude was gevallen.

Slide 5 - Slide

When I arrived at the restaurant, Victoria _________ a glass of water. (order / already)
A
already ordered
B
had already ordered
C
have already ordered
D
had already orders

Slide 6 - Quiz

He noticed that Peter ________
the old chair. (not/to paint)
A
had painted
B
had already painted
C
hadn't painted
D
hadn't paint

Slide 7 - Quiz

Before Emma laid the table, she
_______ her mother. ( to talk)

Slide 8 - Open question

There were no sausages left when I came back. The dog ________
them. (to eat)

Slide 9 - Open question

I did not wait for my brother because I
________ his text message. (to read / not)

Slide 10 - Open question

Word order
In het Engels moet je de volgende volgorde aanhouden om zinnen te maken.
WIE - DOET - WAT - WAAR - WANNEER
John plays football in Joure on Saturdays.
Jenny sings in a band on Mondays
The children play games at school every weekday.

Slide 11 - Slide

Word order
Een zin kan uit 5 onderdelen bestaan. Zet deze in de juiste volgorde
Wie
Doet
Wat
Waar 
Wanneer

Slide 12 - Drag question

Used to
Om te zeggen dat iets vroeger gebeurde.

I used to have long hair
(but now I have short hair).
He used to smoke
(but now he doesn't smoke).
They used to live in India
(but now they live in Germany).

Slide 13 - Slide

used to + hele werkwoord

Slide 14 - Slide

Used to ......
'Used to' - 'vroeger'
Ik ging vroeger elke dag met plezier naar school, maar nu ......
I used to go to school with great joy, but now..........

Used to+hele werkwoord

Slide 15 - Slide

Maak een zin met used to.
Wat deed jij vroeger, maar nu niet meer?

Slide 16 - Open question

ontkenning +used to
Je kunt used to gebruiken in ontkennenede zinnen :
didn't + use to + het hele werkwoord
Let op!!
de d aan het eind van used to verdwijnt in ontkennende zinnen

I didn't use to like milk, but I do now.
We didn't use to hang out together.

Slide 17 - Slide

vragen+used to
Je kunt used to in vragende zinnen gebruiken:
Did + use to + hele werkwoord
let op!!
de d aan het einde van used to verdwijnt in vragende zin
Did you use to play football?
Did he use to cycle to school everyday?

Slide 18 - Slide

(Ontkenning)
I used to have a dog

Slide 19 - Open question

question
Dan used to play baseball.

Slide 20 - Open question

Vul in: Gebruik used to + hele ww
Luisteren- Mary ______ to music.

Slide 21 - Open question

Extra practise: USED TO
If you want to practise with 'used to' click HERE

Slide 22 - Slide

Grammar 14

Slide 23 - Slide

I want to see a movie. Preferably a movie with a strong lead role.


Slide 24 - Slide

I want to see a movie. Preferably one with a strong lead role.


Slide 25 - Slide

In short:
-Je gebruikt (the) one of (the) ones om herhaling van een eerder gebruikt woord te voorkomen.
-Je gebruikt one voor woorden in het enkelvoud en ones voor woorden in het meervoud.

Slide 26 - Slide

This ....is the best.
A
one
B
ones

Slide 27 - Quiz

Fill in: one or ones
This house isn't shaking, but those ... are.
A
one
B
ones

Slide 28 - Quiz

Which do you prefer; this ......or that .....?
A
one/one
B
ones/ones

Slide 29 - Quiz

What sweets do you want? The sour .....!
A
One
B
Ones

Slide 30 - Quiz

Small pineapples are sweeter than big......
A
one
B
ones

Slide 31 - Quiz

Slide 32 - Slide