Functies van de verzorgingsstaat

Functies van de verzorgingsstaat
1 / 33
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 33 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Functies van de verzorgingsstaat

Slide 1 - Slide

Feitje van de dag

Hoeveel procent van de totale begroting van 2023 werd uitgegeven aan 'Sociale zekerheid' en de 'Zorg' door de overheid?

Slide 2 - Slide

Doelen van vandaag
1. Je kan uitleggen wat de WRR is en doet.
2- Je kan de 4x 'V' benoemen en uitleggen.
3-Je kan het begrip 'cohesie' uitleggen en daar een voorbeeld van geven.
4- Je kan beoordelen welke 'V' jij belangrijker vindt en ook toelichten waarom.
5-Nakijken van opdrachten.

Slide 3 - Slide

De WRR
-Wetenschappelijke Raad voor de Regering.
-'De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken, en stelt beleidsalternatieven voor.'

Slide 4 - Slide

Functies van de Verzorgingsstaat
1- Verzorgen    -> kwetsbaren en zieke mensen helpen.
2- Verzekeren -> mensen helpen die in problemen zitten.
3- Verheffen -> kansen bieden voor mensen.
4- Verbinden -> door de verzorgingsstaat meer verbondenheid

Verschil tussen verzorgen en verzekeren: eenzijdig en tweezijdig!

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

(sociale) cohesie
'Verbondenheid tussen mensen'

Door de verzorgingsstaat kunnen mensen zich meer verbonden met elkaar gaan voelen.
-> hoe dan?

Zien we die verbondenheid terug in Nederland?

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Opdracht in tweetallen
1- Verzorgen   2- Verzekeren   3- Verheffen   4- Verbinden
-Bespreek in tweetallen welke functie jullie belangrijker vinden en maak je top 4. Mag dus een totaal andere volgorde zijn dan hierboven!

timer
2:00

Slide 9 - Slide

Maken
Maak opdrachten 12 en 14 van bladzijden 88 en 90.
Dit mag je samen doen, mag ook alleen.
Vraag? Steek even je hand op.
Klaar? Momentje rust:)
Na de tijd kijken we het na.
timer
15:00

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Politieke partijen en de verzorgingsstaat

Slide 13 - Slide

Doelen deze les
1. Je kan de 4 functies van de verzorgingsstaat weer even herhalen en uitleggen.
2. Je kan uitleggen hoe politiek links en politiek rechts naar de verzorgingsstaat kijkt.
3. Je kan uitzoeken en uitleggen hoe een politieke partij tegenover de verzorgingsstaat staat.

Slide 14 - Slide

De 4 functies
Wat waren ook alweer de 4 functies van de verzorgingsstaat?
-V
-V
-V
-V

Slide 15 - Slide

De 4 functies:

1. Verzorgen
2. Verzekeren
3. Verheffen
4. Verbinden

Slide 16 - Slide

Politiek links en rechts
Links                    Midden                              Rechts

Bestaanszekerheid        Solidariteit     Eigen verantwoordelijkheid

Slide 17 - Slide

Opdracht
Zoek van een politieke partij enkele standpunten op over de verzorgingsstaat. 
Tip: Veel politieke partijen hebben een eigen site!


3 minuutjes, dan bespreken we het!
timer
3:00

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Maken
Maak de volgende opdrachten uit je werkboek:
-bladzijden 92-93
-opdrachten 17 (vragen 1-3) en 18.
-Vraag? Klik op hand opsteken.
-Klaar? Pak je rust.
-Na de tijd kijken we het na.
timer
8:00

Slide 20 - Slide

Instructie spel
-Hou je groene, blauwe en rode voorwerpen bij de hand!
-Er komt een stelling of vraag in beeld en jij antwoord met een van de 3 mogelijkheden die ook in beeld staan. Het is allemaal eigen mening!
-Hoe antwoord je: door je groene, blauwe of rode voorwerp voor de camera te houden.
-Daarna krijg je van mij een aantal punten die je moet bijhouden.

-Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om de meeste punten!

Slide 21 - Slide

Stelling 1
De vraag/stelling: Hoe moet solidariteit volgens jou terugkomen in de verzorgingsstaat?

Groen: Solidariteit met bestaanszekerheid.
Blauw : Solidariteit met een mix tussen politiek links en rechts.
Rood: Solidariteit met eigen verantwoordelijkheid.

Slide 22 - Slide

Stelling 2
De vraag/stelling: Hoe zie jij de sociale wetgeving?

Groen: Het is goed dat zwakkeren in de samenleving ergens op kunnen terugvallen.
Blauw: Prima, maar liever moeten mensen onderling voor elkaar zorgen i.p.v. dat de overheid dat doet.
Rood: Het is oke, mensen moet in eerste instantie voor zichzelf kunnen zorgen.

Slide 23 - Slide

Stelling 3
De vraag/stelling: De gemengde economie is.......

Groen: Fijn want de overheid kreeg meer invloed.
Blauw: Prima oplossing voor meer stabiliteit.
Rood: Mwah, de vrije markt heeft hierdoor wat beperkingen gekregen.

Slide 24 - Slide

Stelling 4
De vraag/stelling: Hoe kijk jij naar de 4 functies van de verzorgingsstaat?

Groen: Het is goed dat het er is. Bij 'verzekeren' moeten er wel strenge voorwaarden zijn.
Blauw: Fijn dat we mensen die het nodig hebben kansen en verzorging kunnen bieden.
Rood: De functie van 'verbinden' wordt onderschat door mensen.

Slide 25 - Slide

Stelling 5
De vraag/stelling: Hoe kijk je naar de functie van 'verheffen', het kansen aanbieden aan mensen?

Groen: Als mensen de kansen niet pakken is dat hun eigen schuld.
Blauw: Iedereen moet gelijke kansen hebben.
Rood: Zorg met elkaar dat we kansen kunnen creëren voor mensen die dat nodig hebben.

Slide 26 - Slide

Stelling 6
De vraag/stelling: Als je niet in je eigen levensonderhoud kan voorzien, dan is de overheid.....

Groen: er om tijdelijke ondersteuning te bieden.
Blauw: de garantie om daarin te kunnen voorzien.
Rood: paraat om hulp te bieden als het onderling niet lukt.

Slide 27 - Slide

Stelling 7
De vraag/stelling: Het belastingstelsel moet ervoor zorgen dat......

Groen: het inkomensverschil wat kleiner wordt.
Blauw: hardwerkend Nederland zo veel mogelijk van zijn verdiende geld kan genieten.
Rood: de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Slide 28 - Slide

Stelling 8
De vraag/stelling: Het leenstelsel voor studenten moet......

Groen: worden aangepast.
Blauw: zo blijven.
Rood: terug naar de basisbeurs.

Slide 29 - Slide

Stelling 9
De vraag/stelling: Hoe sta je tegenover de bijstandsuitkering?

Groen: Het bedrag mag omhoog en de kansen moeten geboden worden om weer aan het werk te kunnen.
Blauw: Er moeten strakke regels aan verbonden zitten en die mensen moeten weer z.s.m. aan het werk.
Rood: Het bedrag mag flink omhoog en er moet worden ingezet op goede scholing zodat ze weer aan het werk kunnen.

Slide 30 - Slide

Stelling 10
De vraag/stelling: Het eigen risico in de zorg moet worden....

Groen: afgeschaft.
Blauw: verlaagd.
Rood: blijven bestaan.

Slide 31 - Slide

Uitkomst
*10-16 punten:
Links-> solidariteit met bestaanszekerheid.
*17-23 punten:
Midden-> solidariteit met punten van beide kanten.
*24-30 punten:
Rechts-> solidariteit met eigen verantwoordelijkheid.

Slide 32 - Slide

Planning
Volgende week:
-paragraaf 5

Week daarna:
-nog even bekijken.....

Daarna Kerstvakantie!

Slide 33 - Slide