Past simple quiz

Quiz
De bedoeling is dat je bij iedere vraag de past simple in vult. 
JIJ moet weten of het werkwoord regelmatig (ww+ed) is, of onregelmatig (tweede rijtje blz 151)
1 / 20
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Quiz
De bedoeling is dat je bij iedere vraag de past simple in vult. 
JIJ moet weten of het werkwoord regelmatig (ww+ed) is, of onregelmatig (tweede rijtje blz 151)

Slide 1 - Slide

I ......... (to tell) my teacher she was stupid.

Slide 2 - Open question

I ............ (to walk) to school yesterday

Slide 3 - Open question

I ........... (to dig) a hole on the beach.

Slide 4 - Open question

My dad ............ (to sing) a song yesterday.

Slide 5 - Open question

I ..... (to talk) to my mom last week.

Slide 6 - Open question

My mom ....... (to play) a game with my brother.

Slide 7 - Open question

I ......( to lose) my wallet.

Slide 8 - Open question

My flowers .......... (to grow) a lot!

Slide 9 - Open question

My dog .......... ( to need) his dinner

Slide 10 - Open question

I ........ (to watch) so much TV this weekend.

Slide 11 - Open question

I ....... (to teach) a Spanish class last week.

Slide 12 - Open question

I ............(to buy) my first house last year!

Slide 13 - Open question

I ............ ( to become) a ballerina, like I wanted.

Slide 14 - Open question

I ............ ( to tell) him not to do that!

Slide 15 - Open question

My dad ..............(to leave) for the airport

Slide 16 - Open question

The mouse ............. (to hide) from the cat.

Slide 17 - Open question

Mom ..............(to help) dad up after he fell.

Slide 18 - Open question

I .............(to take) my bag with me to school.

Slide 19 - Open question

I ............. (to have) received a puppy last year.

Slide 20 - Open question