Voorlichting, advies en instructie

Voorlichting, advies en instructie
Voorlichting, advies en instructie
1 / 22
next
Slide 1: Slide
GezondheidsbevorderaarMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Voorlichting, advies en instructie
Voorlichting, advies en instructie

Slide 1 - Slide

Lesdoelen:
Aan het einde van deze les kun je...
... in eigen woorden het verschil tussen voorlichting, advies en instructie uitleggen.
.... kun je een voorbeeld geven van voorlichting, van advies en van instructie.

Slide 2 - Slide

V.A.I.
Voorlichting, advies en instructie zijn drie manieren om aan preventie te doen. Preventie betekent: maatregelen nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen of om te voorkomen dat bestaande gezondheidsproblemen erger worden.

Slide 3 - Slide

Voorlichting
Je geeft de zorgvrager informatie over specifieke onderwerpen

Slide 4 - Slide

Advies
Je geeft de zorgvrager deskundige suggesties en raad

Slide 5 - Slide

Instructie
Je legt de zorgvrager iets uit en laat je zien hoe hij in een situatie het best kan handelen. 

Slide 6 - Slide

Je leert een reumatische zorgvrager hoe hij de traplift moet bedienen=
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en A

Slide 7 - Quiz

Je legt aan een bedlegerige zorgvrager uit dat zijn beenspieren zwakker worden, doordat hij ze te weinig gebruikt =
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en C

Slide 8 - Quiz

Je vertelt aan een zorgvrager hoelang het duurt voor hij de uitslag van een onderzoek krijgt.
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en B

Slide 9 - Quiz

Aandachtpunten voorlichting
G
Het doel is dat de zorgvrager zijn gedrag vrijwillig verandert.

Slide 10 - Slide

Aandachtspunten advies
  • Sluit aan bij het zorgplan
  • Sluit met jouw advies aan bij wat de zorgvrager al weet en wat hij begrijpt.
  • Geef de adviezen op het juiste tijdstip
  • Betrek de familie bij het advies

Slide 11 - Slide

Aandachtspunten instructie
Iedere zorgvrager leert op zijn eigen manier. De ene zorgvrager wil een voorbeeld zien, terwijl de andere zorgvrager zelf oplossingen zoekt. Een zorgvrager wil graag direct iets uitproberen, maar een andere zorgvrager wil eerst begrijpen wat hij moet gaan doen voordat hij begint. Als je instructie geeft, houd je daar rekening mee. Je sluit aan bij de mogelijkheden en behoeften van de zorgvrager.

Slide 12 - Slide

Waar heb je wel eens
voorlichting over gegeven?

Slide 13 - Mind map

Je geeft voorlichting, advies en instructie via een methodisch proces, waarin fasen elkaar opvolgen en gericht zijn op het behalen van een doel.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Voorbereiding

Wat is de vraag of behoefte?
Aan wie wordt voorlichting gegeven?
Wat is het doel (wat moet er bereikt worden)?
Waarover zal het gaan?
Door wie wordt de voorlichting gegeven?
Waar wordt de voorlichting gegeven?
Wanneer wordt de voorlichting gegeven?
Hoe komt dat het beste over?Slide 16 - Slide

Uitvoering

Het geven van de voorlichting.

Slide 17 - Slide

Evaluatie:

Het resultaat van de voorlichting controleren.
Bespreken of het doel bereikt is of dat het bijgesteld moet worden.
Eventueel verbeteringen toevoegen.


Slide 18 - Slide


Jouw voorlichting komt het beste over als hij aansluit bij de ontvanger, de zorgvrager. De volgende factoren spelen daarbij een rol:
de leeftijd en het begripsvermogen van de zorgvrager;
de persoonlijkheid van de zorgvrager;
de aanwezige kennis bij de zorgvrager;
de naasten van de zorgvrager, zoals partner, ouders en kinderen;
de cultuur waaruit de zorgvrager komt.

Slide 19 - Slide

Wat vindt jij belangrijk
bij het geven van VAI?

Slide 20 - Mind map


Kun je in eigen woorden het verschil tussen voorlichting, advies en instructie uitleggen?
Kun je een voorbeeld geven van voorlichting, van advies en van instructie?

Slide 21 - Slide

Maak de opdrachten van 2.1 & 2.2

Slide 22 - Slide