Voorlichting, advies en instructie

Voorlichting, advies en instructie.
Voorlichting, advies en instructie
1 / 33
next
Slide 1: Slide
GezondheidsbevorderaarMBOStudiejaar 1

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Voorlichting, advies en instructie.
Voorlichting, advies en instructie

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van deze les kun je;

In eigen woorden het verschil tussen voorlichting, advies en instructie uitleggen.

Kun je een voorbeeld geven van voorlichting, van advies en van instructie.

Slide 2 - Slide

Het geven van goede en passende informatie
Iets aanraden of een tip geven
Hoort bij een handeling, hoe iets moet gebeuren. 
Instructie
Advies
Voorlichting

Slide 3 - Drag question

Het belang van preventie
Met preventie streef je vier doelen na:


 • het voorkomen van gezondheidsproblemen;
 • het bevorderen van de gezondheid;
 • het vergroten van de zelfredzaamheid van de zorgvrager;
 • het terugdringen van zorguitgaven.Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Tertiaire preventie is gericht op
A
Voorkomen van problemen
B
Vroegtijdig opsporen van problemen
C
Last binnen perken houden en complicaties voorkoemn
D
Voorkomen dat mensen onnodig gebruik maken van de zorg

Slide 6 - Quiz

Wat is primaire preventie?
A
Borstkanker onderzoek
B
vaccineren
C
revalidatie
D
Behandelen van kanker

Slide 7 - Quiz

secundaire preventie is
A
opsporen van ziekten en stoornissen
B
het vroegtijdig behandelen van ziekten en stoornissen
C
gevolgen van een ziekte beperken
D
gezondheidsproblemen voorkomen

Slide 8 - Quiz

wat houdt voorlichting geven in?

Slide 9 - Mind map

Voorlichting
Je geeft de zorgvrager informatie over specifieke onderwerpen

Slide 10 - Slide

Aandachtpunten voorlichting
G
Het doel is dat de zorgvrager zijn gedrag vrijwillig verandert.

Slide 11 - Slide

wat houdt advies geven in?

Slide 12 - Mind map

Advies
Je geeft de zorgvrager deskundige suggesties en raad

Slide 13 - Slide

Aandachtspunten advies
 • Sluit aan bij het zorgplan
 • Sluit met jouw advies aan bij wat de zorgvrager al weet en wat hij begrijpt.
 • Geef de adviezen op het juiste tijdstip
 • Betrek de familie bij het advies

Slide 14 - Slide

wat houdt instructie geven in?

Slide 15 - Mind map

Instructie
Je legt de zorgvrager iets uit en laat je zien hoe hij in een situatie het best kan handelen. 

Slide 16 - Slide

Aandachtspunten instructie
Iedere zorgvrager leert op zijn eigen manier. De ene zorgvrager wil een voorbeeld zien, terwijl de andere zorgvrager zelf oplossingen zoekt. Een zorgvrager wil graag direct iets uitproberen, maar een andere zorgvrager wil eerst begrijpen wat hij moet gaan doen voordat hij begint. Je sluit aan bij de mogelijkheden en behoeften van de zorgvrager.

Slide 17 - Slide

Je leert een reumatische zorgvrager hoe hij de traplift moet bedienen.
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en A

Slide 18 - Quiz

Je vertelt aan de zorgvrager dat hij voor zijn wond beter ander wondverband kan gebruiken.
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en C

Slide 19 - Quiz

Je vertelt aan een zorgvrager hoelang het duurt voor hij de uitslag van een onderzoek krijgt.
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en B

Slide 20 - Quiz

Waar heb je wel eens
voorlichting over gegeven?

Slide 21 - Mind map

Methodisch proces
Je geeft voorlichting, advies en instructie via een methodisch proces, waarin fasen elkaar opvolgen en gericht zijn op het behalen van een doel.

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Voorbereiding 


Wat is de vraag of behoefte?
Aan wie wordt voorlichting gegeven?
Welke factoren bepalen het gedrag van de zorgvrager?
Wat is het doel (wat moet er bereikt worden)?
Waarover zal het gaan?
Door wie wordt de voorlichting gegeven?
Waar wordt de voorlichting gegeven?
Wanneer wordt de voorlichting gegeven?
Hoe komt dat het beste over?Slide 24 - Slide

Uitvoering


Het geven van de voorlichting, instructie of advies

Slide 25 - Slide

Evaluatie


Het resultaat van de voorlichting controleren.
Bespreken of het doel bereikt is of dat het bijgesteld moet worden.
Eventueel verbeteringen toevoegen.


Slide 26 - Slide

Jouw voorlichting komt het beste over als hij aansluit bij de ontvanger, de zorgvrager.    De volgende factoren spelen daarbij een rol:

 • de leeftijd en het begripsvermogen van de zorgvrager;
 • de persoonlijkheid van de zorgvrager;
 • de aanwezige kennis bij de zorgvrager;
 • de naasten van de zorgvrager, zoals partner, ouders en kinderen;
 • de cultuur waaruit de zorgvrager komt.

Slide 27 - Slide

Wat vindt jij belangrijk
bij het geven van VAI?

Slide 28 - Mind map

Terugblik 

Kun je in eigen woorden het verschil tussen voorlichting, advies en instructie uitleggen?
Kun je een voorbeeld geven van voorlichting, van advies en van instructie?

Slide 29 - Slide

Kun je een voorbeeld geven van voorlichting, van advies en van instructie?

Slide 30 - Mind map

6 fasen van gedragsverandering
 1. openstaan voor verandering
 2. begrijpen wat een het nieuwe gedrag inhoudt
 3. willen om het gedrag te veranderen
 4. kunnen; weten hoe nieuw gedrag kan volhouden
 5. doen; nieuw gedrag uitvoeren
 6. volhouden; nieuw gedrag moet een 2de natuur worden

Slide 31 - Slide

Huiswerk
Maak in Thieme Meulenhoff de verwerkingsopdrachten in het hoofdstuk Gezondheidsbevordering en preventie.

Slide 32 - Slide

Evalueren
Wat heb je geleerd deze les?
Wat neem je mee naar je stage?

Slide 33 - Slide