פלט קלט

מדעי המחשב -  מבוא לפייתון
1 / 10
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

מדעי המחשב -  מבוא לפייתון

Slide 1 - Slide

Python
פייתון היא שפת תכנות שבעזרתה נוכל לכתוב קוד

המטרה של כתיבת קוד היא לפתור בעיות בעזרת המחשב

Slide 2 - Slide

קלט
Input
מידע שהמחשב מקבל מהמשתמש.ת

Slide 3 - Slide

פלט
Output
מידע שהמחשב נותן\מחזיר למשתמש.ת

Slide 4 - Slide

אלגוריתם
הוא דרך שיטתית או סדרה של הוראות מדויקות, המתארת כיצד לפתור בעיה או לבצע משימה
מסוימת
אנחנו כותבים.ות ומבצעים.ות אלגוריתמים כל הזמןSlide 5 - Slide

אלגוריתם
האלגוריתם מקבל קלט

מבצע עליו פעולה או סדרה של פעולות המיועדות לפיתרון הבעיה

מחזיר פלטSlide 6 - Slide

באלגוריתם המיועד לחשב ממוצע של שני מספרים
מה יהיה הקלט
A
שני מספרים
B
הצגת הממוצע
C
חישוב הממוצע
D
הצגת שני מספרים

Slide 7 - Quiz

באלגוריתם המיועד לחשב ממוצע של שני מספרים
מה יהיה הפלט
A
שני מספרים
B
הצגת הממוצע
C
חישוב הממוצע
D
הצגת שני מספרים

Slide 8 - Quiz

באלגוריתם המיועד לחשב ממוצע של שני מספרים
מה יבצע האלגוריתם
A
שני מספרים
B
הצגת הממוצע
C
חישוב הממוצע
D
הצגת שני מספרים

Slide 9 - Quiz

כרוב כבשה וזאב
צריך להעביר את שלושתם לצד השני של הנהר
אפשר להעביר כל פעם רק אחד מהם
הבעיה: אם יישארו לבד
הזאב יטרוף את הכבשה
הכבשה תאכל את הכרוב

כתבו אלגוריתם הפותר את הבעיה

Slide 10 - Slide