3.3 Hoe is het geregeld?

Blz 72 + Hw op tafel + inloggen LessonUp
Hw: H3.2 af
timer
3:00
1 / 48
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Blz 72 + Hw op tafel + inloggen LessonUp
Hw: H3.2 af
timer
3:00

Slide 1 - Slide

Lesopzet 
- Hw controle 
- Hw bespreken opdracht 21 + (24)
- Instructie                                                                         10:55 uur
- Aan de slag                                                                     11:10 uur
- Quiz                                                                                    11:25 uur

Slide 2 - Slide

3.3 Hoe is het geregeld?

Slide 3 - Slide

3.3 Hoe is het geregeld? 
Deze les leer je:
 • Wat een CAO is
 • Rekenen van brutoloon naar nettoloon
 • welke wetten jou als werknemer beschermen
 • hoe de wet rondom het minimumloon geregeld is

Slide 4 - Slide

1. Vacature
2. Solliciteren
3. Aangenomen
4. Afspraken vastleggen en ondertekenen
 • Arbeidsovereenkomst: 
 • Arbeidsvoorwaarden -> hoeveel uur werk je, wat is je loon, aantal vakantiedagen, proeftijd

Slide 5 - Slide

1. Vacature
2. Solliciteren
3. Aangenomen
4.Arbeidsovereenkomst
5. Proeftijd voorbij 
6. In dienst 
Loon --> bruto loon en netto loon

Slide 6 - Slide

3.3 Hoe is het geregeld?
Waarom staan deze beroepen bij elkaar???
 • Waarom staan de beroepen op de plaatjes bij elkaar?
 • Heel goed! De bedrijven lijken op elkaar!
 • -> Bedrijfstak: Een groep gelijksoortige bedrijven

Slide 7 - Slide

3.3 Hoe is het geregeld? 
CAO
- Collectieve arbeidsovereenkomst

- Werkgevers en werknemers in een bedrijfstak maken samen afspraken over de arbeidsvoorwaarden

Voorbeelden: loon, arbeidstijden en vakantiedagen

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

3.3 Hoe is het geregeld?
 • Nettoloon
Het loon dat je ontvangt op je       bankrekening
 • Brutoloon
Het loon dat je met je werkgever hebt afgesproken 
 • Inhoudingen  - 
Loonbelasting en sociale premies

Slide 10 - Slide

--
-
-

Slide 11 - Slide

--
-
-
Maak opdracht 32 alleen. Klaar? Maak opdracht 33
                                             Blz 77
timer
1:30

Slide 12 - Slide

Bescherming van de werknemer door:

3 wetten

* de Wet minimumloon

* de Arbowet
* de Arbeidstijdenwet

Slide 13 - Slide

Wet Minimumloon
 • Wet minimumloon: het salaris wat een werknemer vanaf 21 jaar MINIMAAL moet verdienen
 • Tussen 15 tot 21 jaar: minimum JEUGDloon. Dit is een bepaald percentage van het Minimumloon

Slide 14 - Slide

Bescherming van de werknemers
 • Arbowet
 • Arbeidstijdenwet

Slide 15 - Slide

Arbowet
In de Arbowet staan regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Slide 16 - Slide

Bedenk 4 regels voor de veiligheid en gezondheid van werknemers met jouw buurgenoot 
timer
1:00

Slide 17 - Slide

De Arbowet verplicht de werkgever om ervoor te zorgen dat werknemers hun werk veilig kunnen doen.

Voorbeelden: een bouwvakker moet een helm op en een lasser moet een lashelm op.
Arbowet

Slide 18 - Slide

Arbeidstijdenwet
Regels voor werk en rusttijden

Slide 19 - Slide

Aan de slag,  11:24 quiz
Opdracht 27 t/m 41 (hw)
Blz 76 t/m 79 (hw)

- Klaar? kom bij mij langs. Dan mag je nakijken en verder gaan op blz 92 met opdracht 12 t/m 18

Slide 20 - Slide

Wet voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
Wet voor de hoeveelheid geld die iemand minstens moet verdienen.
Wet over werk- en rusttijden.
Wettelijk minimumloon
Arbeidstijdenwet
Arbowet

Slide 21 - Drag question

Arbeidstijdenwet
Arbeidsverdeling
Leidinggevende functie
ARBO-wet
Werknemer
Vakkenvuller bij Jumbo
Dragen van veiligheids-schoenen
Directeur op een school

Na drie uur werken , half uur rust
Het werk in een bedrijf is verdeeld in verschillende banen met elk een eigen taak 

Slide 22 - Drag question

Vacature
Sollicitatie
Arbeidsmarkt
Je laat een bedrijf weten dat je een bepaalde baan graag wilt.
Alle mensen die werken of werk zoeken.
Een baan waarvoor iemand wordt gezocht.
Alle banen die er zijn bij bedrijven.

Slide 23 - Drag question

Eileen heeft een brutoloon van € 2.100.
Daarop wordt € 280 aan loonbelasting ingehouden en € 165 aan sociale premies.
Wat is het nettoloon?
A
€ 1.985
B
€ 2.100
C
€ 1.655
D
€ 2.545

Slide 24 - Quiz

Welk begrip wordt hier beschreven?
"Een afgesproken periode waarin je een arbeidsovereenkomst kunt opzeggen zonder dat daar een ontslagvergunning voor nodig is."
A
Proeftijd
B
Arbeidsovereenkomst
C
Cao
D
Opzegtermijn

Slide 25 - Quiz

Dat was het!
NEE!
Ik begrijp dit
echt niet
Ik vind dit nog steeds
heel moeilijk
Volgens mij begrijp
ik dit!
JA!
Kom maar door
met die toets!
Ik kan de netto loon berekenen 
Ik kan uitleggen wat een cao is en voor wie dat gelden 
Ik kan uitleggen waar de arbowet over gaat 
Ik kan uitleggen waar de arbeidstijdenwet over gaat
Ik kan per leeftijd uitleggen welke leeftijd recht heeft op een minimumloon en een minimuimjeugdloon 

Slide 26 - Drag question

Blz 76 + Hw op tafel + inloggen LessonUp
Hw: H3.3 t/m 34
timer
3:00

Slide 27 - Slide

Deze les
 - Hw bespreken 
- Instructie
- Aan de slag 
- Afsluiten met een quiz

Slide 28 - Slide

Leerdoelen 
- Je weet wat het verschil tussen brutoloon en nettoloon is
- Je kunt het nettoloon uitrekenen 
- Je weet hoe in de wet het minimumloon geregeld is
- Je weet welke wetten jou als werknemer kunnen beschermen 

Slide 29 - Slide

33 A
Bereken het brutoloon van hendrik
A
B
187,50 x64 = 6000
C
13,78 x 64 =881,92

Slide 30 - Quiz

33B
bereken zijn nettoloon
A
187,50
B
881,92 + 187,50= 1069,42
C
881,92 - 187,50=694,42

Slide 31 - Quiz

34A
als je weinig verdient, is je nettoloon hoger dan brutoloon
Juist
onjuist

Slide 32 - Poll

34B
Als je brutoloon verdubbelt, wordt er dubbel zo veel ingehouden
Juist
onjuist

Slide 33 - Poll

34C
Het brutoloon is altijd meer dan het nettoloon
Juist
onjuist

Slide 34 - Poll

Instructie H3.3 deel 2

Slide 35 - Slide

Leerdoelen 
- Je weet wat het verschil tussen brutoloon en nettoloon is
- Je kunt het nettoloon uitrekenen 
- Je weet hoe in de wet het minimumloon geregeld is
- Je weet welke wetten jou als werknemer kunnen beschermen 

Slide 36 - Slide

Loon
Brutoloon                                   (brutoloon per uur x gewerkte uren) 
Inhoudingen    -                       (belasting + sociale premies)
------------------
Nettoloon

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Video

Bescherming van de werknemer door:

3 wetten

* de Wet minimumloon

* de Arbowet
* de Arbeidstijdenwet

Slide 39 - Slide

Bescherming van de werknemers
 • Arbowet
 • Arbeidstijdenwet

Slide 40 - Slide

Arbowet
In de Arbowet staan regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Slide 41 - Slide

Bedenk 4 regels voor de veiligheid en gezondheid van werknemers met jouw buurgenoot 
timer
1:00

Slide 42 - Slide

De Arbowet verplicht de werkgever om ervoor te zorgen dat werknemers hun werk veilig kunnen doen.

Voorbeelden: een bouwvakker moet een helm op en een lasser moet een lashelm op.
Arbowet

Slide 43 - Slide

Arbeidstijdenwet
Regels voor werk en rusttijden

Slide 44 - Slide

Wet Minimumloon
 • Wet minimumloon: het salaris wat een werknemer vanaf 21 jaar MINIMAAL moet verdienen
 • Tussen 15 tot 21 jaar: minimum JEUGDloon. Dit is een bepaald percentage van het Minimumloon

Slide 45 - Slide

Blz 78

Slide 46 - Slide

Aan de slag,  10:24 quiz
1: Opdracht 27 t/m 41 (hw)
2: Blz 76 t/m 79 (hw)
3:Klaar? kom bij mij langs. Dan mag je nakijken en verder gaan op blz 92 met opdracht 12 t/m 18

Slide 47 - Slide

Slide 48 - Slide