Examen oud-sider

Thema 2: Oud-sider
1 / 20
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 20 slides, with text slides.

Items in this lesson

Thema 2: Oud-sider

Slide 1 - Slide

Zoek een foto die weergeeft hoe jij de oudere generatie ziet.

Slide 2 - Slide

Welke taboes komen aan bod? 
 • Vergrijzing
 • Pensioenen
 • Seksualiteit 
 • Alzheimer
 • Ouderen benaderen als kinderen 
 • Rusthuizen 
 

Slide 3 - Slide

Generatiekloof wb p.4
Intergenerationeel wb p.4

Slide 4 - Slide

Thema 2: oud-sider
2.1 Inleiding/ oriënteren
2.2 Vijftig tinten grijs
2.3 Verteld verleden 
2.4 Vergeten verleden 
2.5 Generatie Z 

Slide 5 - Slide

werkboek p.7 + smartschool

Slide 6 - Slide

Vergrijzing
= Het aandeel ouderen in de bevolking stijgt.

Ontgroening
= Het aantal jongeren in de bevolking daalt.

Slide 7 - Slide

Pensioensysteem
Zoek 5 verschillende bronnen 
DATA - focus
D = Doel 
A = Auteur
T = tekst en vorm
A = Actueel (datum)

Slide 8 - Slide

kernwoorden Pensioen (video) p.9
 • Pensioenpijlers
 • Pensioensparen
 • Wettelijk pensioen
 • Pensioenfonds
 • Pensioengerechtigde leeftijd
 • Minimumpensioen
 • Werknemer
 • Zelfstandige

Slide 9 - Slide

Opdracht: Elders in de wereld? 


Kies een ander land en vergelijk dat pensioensysteem met België

Slide 10 - Slide

Debat 
Lees de stellingen
Zoek achtergrond informatie op
Formuleer je standpunt
Beargumenteer je standpunt 

Ga met elkaar in debat 

timer
4:00

Slide 11 - Slide

Thema 2: oud-sider
2.1 Inleiding/ oriënteren
2.2 Vijftig tinten grijs
2.3 Verteld verleden 
2.4 Vergeten verleden 
2.5 Generatie Z 

Slide 12 - Slide

Interview met een 65-plusser
Opdracht:

Wat wil jij leren van de oudere generatie? 
Waarin kunnen jongeren een voorbeeld zijn? 
Wat zou je willen vragen aan een oudere?

Slide 13 - Slide

Opdracht

"Mijn geheim"
Stel om beurt een vraag en probeer mijn geheim te ontdekken

Slide 14 - Slide

Open vragen 

 • Waar de antwoordmogelijkheden niet worden beperkt
 • Beginnen met een vraagwoord
(Wie, wat, welke, waardoor, waarom, wanneer, hoe)


Vb: Wat wil je om te drinken?


Gesloten vragen 

 • Waarbij de antwoordmogelijkheden expliciet met de vraag worden meegegeven.
 • Vaak ja-neevragen


Vb: Heb je zin in koffie?
Wil je koffie, thee of water?

Slide 15 - Slide

Thema 2: oud-sider
2.1 Inleiding/ oriënteren
2.2 Vijftig tinten grijs
2.3 Verteld verleden 
2.4 Vergeten verleden 
2.5 Generatie Z 

Slide 16 - Slide

Dementie
Een verzamelnaam voor verschijnselen van vergeetachtigheid en verwardheid.

Slide 17 - Slide

Alzheimer 

één van de ziekten die dementie kunnen veroorzaken.

Slide 18 - Slide

3 stadia van dementie
1. Het bedreigde ik: de persoon wordt vergeetachtig en is zich ervan bewust dat zijn kortetermijngeheugen hem in de steek laat. Angst om zichzelf te verliezen.
2. Het verdwaalde ik: het geheugen gaat steeds verder achteruit. Verlies van tijdsbesef. Herkent soms anderen en zichzelf niet meer. Persoon is gedesoriënteerd en zoekt minder contact met buitenwereld.
3. Het verzonken ik: Persoon verliest contact met buitenwereld en leeft volledig in zijn eigen wereld. 

Slide 19 - Slide

Verschillende generaties
Klasopdracht: Maak een samenvatting van de tekst op p. 20

Slide 20 - Slide