Les 2-Engels Ex.train. VMBO

Examentraining Engels
1 / 26
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Examentraining Engels

Slide 1 - Slide

Lesson aim
At the end of this lesson I will know how to target and practice reading, as a preparation for my final exam.

Slide 2 - Slide

Wat is het doel van begrijpend lezen?
A
Een tekst begrijpen
B
Belangrijke informatie uit een tekst halen
C
Betekenis van onbekende woorden achterhalen
D
Een tekst voor plezier kunnen lezen

Slide 3 - Quiz

Bij welke strategie lees je de hele tekst
nauwkeurig?
A
Intensief lezen
B
Scannen/Skimmend
C
Begrijpend
D
Zoekend

Slide 4 - Quiz

Engelse teksten lezen en begrijpen.
A
Lukt mij goed.
B
Gaat redelijk.
C
Vind ik lastig.
D
Lukt niet.

Slide 5 - Quiz

LET OP:
Beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slidebut
en because zijn signaalwoorden
but geeft een tegenstelling aan
because een oorzaak/reden

...na een signaalwoord komt informatie en dus vaak je antwoord

Slide 9 - Slide

vertaal:
confident
commuters
struggle
audiences

Slide 10 - Open question


confident - met (zelf)vertrouwen

commuters - forenzen 
(mensen die tussen huis en werk reizen

struggle - worstelen met iets

audiences - publiek (mv)

Slide 11 - Slide

venue
concerns
affect
require
shifts

Slide 12 - Open question


venue - locatie
concerns - bezwaren/zorgen 
affect - invloed hebben op iets 
require - vereisen, nodig zijn, moeten 
shifts (mv) - in dit geval betekent het ploegendiensten  (van die buschauffeurs) maar 
shift kan ook veranderen of verplaatsen betekenen

denk eraan dat je nooit de eerste vertaling klakkeloos overneemt... let goed op context.
Klopt het met de tekst?

Slide 13 - Slide


A
B
C
D

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Slide

vertaal deze signaalwoorden m.b.v. het woordenboek

Slide 16 - Slide

consequently
however
likewise
moreover

Slide 17 - Open question

consequently                     als gevolg, dus, 
however                               echter, maar, niettemin
moreover                             bovendien
likewise                                 evenals, net als, insgelijks

Dit zijn allemaal signaalwoorden, met andere woorden: een signaalwoord moet een belletje doen rinkelen.

Na een signaalwoord komt er altijd belangrijke informatie

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide


A
consequently
B
however
C
likewise
D
moreover

Slide 20 - Quiz

          Ga terug naar de vorige slide (tekst)
1. zoek moeilijke woorden in deze tekst
2. schrijf ze op en markeer ze met geel

3. Weet je wat ze betekenen?
4. kun je ze 'raden' uit de context? = tekst om een woord heen zo niet, zoek op en schrijf op. 


Slide 21 - Slide

moeilijke woorden uit de tekst

Slide 22 - Mind map

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

zoek ze op en schrijf de vertaling

Slide 25 - Open question

has embarked                  is begonnen met
covert mission                  geheime missie
(to) rid                                  je ergens van ontdoen/afkomen
include                                omvatten, betrekken
posing as                            zich voordoen als
other reasons include     andere redenen zijn
offspring                              nageslacht, kinderen
admitting                             toegeven
Let op! als er -ing achter staat, is het HELE ww zonder -ing  ->dus je zoekt op       admit= toegeven


. du

Slide 26 - Slide