Engels Ex.train. VMBO

Examentraining Engels
1 / 23
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Examentraining Engels

Slide 1 - Slide

Globaal lezen
zoekend lezen
intensief lezen
tekst helemaal lezen
tekst goed begrijpen
specifieke informatie vinden
vinden van hoofdzaken

Slide 2 - Drag question

Skimmen
Scannen
Intensief lezen
De tekst snel lezen zodat je ongeveer weet waar de tekst over gaat
Je gaat op zoek gaat naar specifieke informatie. 
Lees elk woord en zorg dat je het stukje tekst begrijpt

Slide 3 - Drag question

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide



but
en because zijn signaalwoorden
but geeft een tegenstelling aan
because een oorzaak/reden

...na een signaalwoord komt informatie en dus vaak je antwoord

Slide 6 - Slide

vertaal:
confident
commuters
struggle
audiences

Slide 7 - Open question


confident - met (zelf)vertrouwen

commuters - forenzen 
(mensen die tussen huis en werk reizen

struggle - worstelen met iets

audiences - publiek (mv)

Slide 8 - Slide

venue
concerns
affect
require
shifts

Slide 9 - Open question


venue - locatie
concerns - bezwaren/zorgen 
affect - invloed hebben op iets 
require - vereisen, nodig zijn, moeten 
shifts (mv) - in dit geval betekent het ploegendiensten  (van die buschauffeurs) maar 
shift kan ook veranderen of verplaatsen betekenen

denk eraan dat je nooit de eerste vertaling klakkeloos overneemt... let goed op context.
Klopt het met de tekst?

Slide 10 - Slide


A
B
C
D

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide

vertaal deze signaalwoorden m.b.v. het woordenboek

Slide 13 - Slide

consequently
however
likewise
moreover

Slide 14 - Open question

consequently                     als gevolg, dus, 
however                               echter, maar, niettemin
moreover                             bovendien
likewise                                 evenals, net als, insgelijks

Dit zijn allemaal signaalwoorden, met andere woorden: een signaalwoord moet een belletje doen rinkelen.

Na een signaalwoord komt er altijd belangrijke informatie

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide


A
consequently
B
however
C
likewise
D
moreover

Slide 17 - Quiz

          Ga terug naar de vorige slide (tekst)
1. zoek moeilijke woorden in deze tekst
2. schrijf ze op en markeer ze met geel (tijdens een papieren examen met een markeerstift)

3. Weet je wat ze betekenen?
4. kun je ze 'raden' uit de context? = tekst om een woord heen zo niet, zoek op en schrijf op. 


Slide 18 - Slide

moeilijke woorden uit de tekst

Slide 19 - Mind map

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

zoek ze op en schrijf de vertaling

Slide 22 - Open question

has embarked                  is begonnen met
covert mission                  geheime missie
(to) rid                                  je ergens van ontdoen/afkomen
include                                omvatten, betrekken
posing as                            zich voordoen als
other reasons include     andere redenen zijn
offspring                              nageslacht, kinderen
admitting                             toegeven
Let op! als er -ing achter staat, is het HELE ww zonder -ing  ->dus je zoekt op       admit= toegeven


. du

Slide 23 - Slide