Vrouwen in de Arabische wereld

Inleiding
1 / 21
next
Slide 1: Slide
PAVSecundair onderwijs

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Inleiding

Slide 1 - Slide

Welke landen behoren tot de Arabische Wereld volgens jou?

Slide 2 - Mind map

Landen van Arabische Wereld
22 lidstaten in Afrika en het Midden-Oosten: Algerije, Bahrein, de Comoren, Djibouti, Egypte, Irak, Jemen, Jordanië, Koeweit, Libanon, Libië, Marokko, Mauritanië, Oman, Palestina, Qatar, Saudi-Arabië, Somalië, Sudan, Syrië, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Slide 3 - Slide

Heb je ooit al één van deze landen bezocht? Hoe vond je dat? Waren er veel culturele verschillen met België volgens jou?

Slide 4 - Open question

Vrouwen in het oude Egypte

Slide 5 - Slide

ZIJN DE VOLGENDE STELLINGEN WAAR OF NIET WAAR VOLGENS JOU? SLEEP HET ANTWOORD NAAR DE CATEGORIE DAT JIJ DENKT (INDIVIDUEEL).
WAAR
NIET WAAR
Vrouwen in het Oude Egypte mochten scheiden van hun man.
Vrouwen in het Oude Egypte dronken alcohol.
Het was verboden voor vrouwen om het land te regeren.
Zowel mannen als vrouwen mochten werken.
De man werd het 'ideaal beeld' genoemd.

Slide 6 - Drag question

Groepswerk: Open de onderstaande link en beantwoord de vragen hieronder.
https://historianet.nl/beschavingen/egyptenaren/egyptische-vrouwen-hadden-schokkend-veel-vrijheden
1: Kwamen jouw antwoorden overeen met de tekst die je net hebt gelezen? Wat was er anders dan je had gedacht?
2: Waarom is er meer gelijkheid tussen man en vrouw in het Oude Egypte? (2 redenen)
3: Vanwaar hebben historici deze informatie gehaald? Wat maakten de Egyptenaren dat ons tot op vandaag de dag zoveel informatie geeft over hun leven?
4: Zou jij als vrouw liever in het Oude Egypte wonen of in het huidige Egypte? Waarom?
5: Wat was de reden voor het einde van de gelijkheid tussen man en vrouw in het Oude Egypte? Welk volk was hier mee verantwoordelijk voor?


Slide 7 - Slide

Vrouwen tijdens de Arabische Lente

Slide 8 - Slide

Jullie hebben de video over de Arabische lente bekeken. Wat sprong er voor jou uit? Zoek een foto op het internet of vat in het kort samen. Post dit op het discussieforum op Smartschool.

Slide 9 - Slide

Tijd voor wat opzoekwerk! Op de volgende slide vind je links naar verschillende GoogleDocs. Open de link met jouw groepsnummer. Daar vindt je de naam en foto's van 3 vrouwen die een grote rol hebben gespeeld tijdens de Arabische lente. Vul de volgende fiches aan met behulp van het internet. Ieder groepslid onderzoekt 1 fiche. Daarna deel je jouw informatie met de andere groepsleden.

Slide 10 - Slide

Groep 1
Groep 2:
Groep 3:
Groep 4:

Slide 11 - Slide

Wie van de 3 vrouwen heeft het meeste indruk op jou gemaakt en waarom? Bespreek in jouw groep en post jullie antwoorden op het discussieforum op smartschool (1 reactie per groep. Vermeld je groepsnummer en de namen van de andere groepsleden).

Slide 12 - Slide

Vrouwen na de Arabische Lente

Slide 13 - Slide

Welke maatregel werd er genomen in welk land? 
Maak de sleepvraag op de volgende slide.

Slide 14 - Slide

Egypte
Saudi-Arabië
Tunesië
Libanon
Vrouwen mogen nu trouwen met een Europese man.
Vrouwen mochten vanaf 2017 met de auto rijden.
In 2017 moeten vrouwen niet meer trouwen met hun verkrachter om de eer te zuiveren.
In dit land werd er een oproep gedaan om vrouwelijke rechters aan te stellen.

Slide 15 - Drag question

Welke voordelen hebben vrouwen nog gekregen in Saudi-Arabië? Zoek op en noteer!

Slide 16 - Mind map

Bekijk de grafiek en los de volgende vragen op.

1: Benoem de landen waarvan minder dan de helft het acceptabel vindt dat een vrouw president of premier kan zijn.
2: In dit land vindt minder dan de helft dat de man het laatste woord moet hebben in het huishouden.
3: Welk land is het vrouw vriendelijkste volgens de grafiek?
4: Welk land is het minst vrouw vriendelijk volgens de grafiek?

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Situeer de volgende landen op de kaart (volgende slide).
1: In dit land is de Arabische Lente gestart.
2: In dit land mogen vrouwen vanaf 2017 auto rijden.
3: In dit land vindt het merendeel het acceptabel dat een vrouw premier of president is.
4: In dit land zijn er muurschilderingen gevonden dat het leven van de vrouw van vroeger beschreef.
5: Razan Zaitouneh is in dit land geboren.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Eindopdracht: Blog
Iedere persoon van jullie groep behandelt één van de geziene tijdperken: Het Oude Egypte, Arabische Lente, na de Arabische lente. Jullie maken een blog. Iedere groep leeft zich in de rol van de vrouw van hun periode. Zoek een foto, maak een video of schrijf een blog bericht dat het leven van de vrouw duidelijk maakt in jouw gekozen periode. Voeg jullie blogberichten samen tot één geheel en presenteer deze aan de andere groepen. Beargumenteer de keuze van jullie blogberichten.

Slide 21 - Slide