Kwaliteitszorg

wat is kwaliteitszorg?
1 / 20
next
Slide 1: Mind map
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

wat is kwaliteitszorg?

Slide 1 - Mind map

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, wat betekend deze wet?

Slide 2 - Open question

Welke kwaliteitskaders ken je?

Slide 3 - Mind map

overheid controleerd of organisaties zich houden aan de wet en regel- geving. Dit heet?
IGJ
GGD
Toezicht en handhaving
Inspectie gezondheidszorg en jeugd
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

Slide 4 - Drag question

Wat doet de GGD?

Slide 5 - Open question

Wanneer voert de IGJ een inspectie bezoek uit?

Slide 6 - Open question

kwaliteitsinstrumenten

Slide 7 - Mind map

Wat behoord NIET tot de definitie van kwaliteitszorg
A
Werken aan kwaliteit vraagt systematische en geplande activiteiten
B
De overheid schrijft de kwaliteitsnormen.
C
De acties zijn gericht op het beheersen, bewaken en verbeteren van kwaliteit
D
Het is een continu proces

Slide 8 - Quiz

Een manier om kwaliteit te verbeteren is deskundigheidsbevordering. Hoe zet je dit in?

Slide 9 - Open question

HKZ staat voor:
A
Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector
B
hoge kwaliteit in de zorg
C
Harmonisatie kwaliteitseisen in de ziekenhuizen
D
Hoge kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector

Slide 10 - Quiz

Slide 11 - Link

Welke stappen komen er in dit nieuwsartikel terug van de PDCA cyclus?

Slide 12 - Open question

Wat wordt er in het artikel per stap gedaan? Dus:
Plan-> .....
Do-> ......etc

Slide 13 - Open question

Wat is het doel van een protocol?

Slide 14 - Open question

Wat doet SEIN als instelling goed in het behouden van kwaliteit?

Slide 15 - Open question

Wat vind jij dat beter of anders kan?

Slide 16 - Open question

Feedback: wat vonden jullie van deze lessen?

Slide 17 - Open question

Tips en tops voor de docent?

Slide 18 - Open question

Wat vonden jullie van de eindopdracht? graag aanvullen met tips.

Slide 19 - Open question

Slide 20 - Slide