14.3

vervuiling
      
14.3
1 / 33
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

vervuiling
      
14.3

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma
  • Lezen 14.3
  • Herhaling 14.2
  • Theorie 14.3
  • Verwerking 
timer
10:00

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

wat zijn de primaire levensbehoeften?
A
kleding, voedsel, onderwijs en muziek
B
voedsel, water, werk en telefoon
C
voedsel, water, kleding en onderdak
D
games

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Waarmee kun je vergelijken hoeveel van de aarde iedereen gebruikt?
A
Door te kijken naar je secundaire levensbehoeften
B
Ecologische voetafdruk
C
Koolstofkringloop
D
Door naar duurzaamheid te kijken

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Primaire levensbehoeften 
Secundaire levensbehoeften
Voedsel
Water
Kleding
Mobiel
Vakantie 
Televisie

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Hoeveel hectare is onze voetafdruk in Nederland per persoon?
A
1,1
B
5,5
C
5,8
D
8,6

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Leerdoelen
*Je weet wat de gevolgen van je afval zijn
*Je kan uitleggen waarom CO2 een probleem is
*Je kan het begrip natuurlijke broeikaseffect en versterkte broeikaseffect uitleggen
*Je kan benoemen wat je aan de bovengenoemde milieuproblemen zelf kan doen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Begrippenlijst
-recycling-compost-hergebruik
-restafval-vuilverbrandingsinstallatie-vuilstort-zwerfafval
-fossiele brandstoffen-afvalgassen-uitstoot-luchtvervuiling-fijnstof-smog-verzuring-zure neerslag
-koolstofkringloop-natuurlijke broeikaseffect-versterkte broeikaseffect

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat gebeurt er met jouw afval?
- huishoudelijk afval
- recycling
- gft -> compost
- hergebruik

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

- restafval: - metalen -> recycled
- restavfal: - verbrand

- vuilstort/vuilnisbelt
- zwerfafval
Wat gebeurt er met jouw afval?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Hoe wordt afvalwater weer schoon?
- afvalwater
- rioolzuiveringsinstallatie
- mechanische reiniging: roosters->opvangtank->bezinkingstank
- biologische reiniging: - met behulp van bacteriën

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Hoe wordt afvalwater weer schoon?
- nog 1 keer bezinken -> oppervlaktewater
- niet alles mag in het riool

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn de gevolgen van luchtvervuiling?
- fossiele brandstoffen-> verbranding-> afvalgassen
- luchtvervuiling
- fijnstof
- smog

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Fossiele Brandstoffen
Duurzame energie
Kern energie
Goed voor het milieu
CO2
wind energie
Uitlaatgassen
6 procent van onze energie is?
waterkrachtcentrale
Verbranden
Raakt op
Onuitputtelijk

Slide 14 - Drag question

This item has no instructions

Wat zijn de gevolgen van luchtvervuiling?
- verzuring
- zure neerslag
- mineralen lossen op
- schadelijke stoffen

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

zwaveldioxide
zwaveldioxide
stikstofoxiden
stikstofoxiden
ammoniak
ammoniak
zure regen

Slide 16 - Drag question

This item has no instructions

Waardoor is veel koolstofdioxide een probleem?
- koolstofkringloop: planten -> dieren en mensen -> planten
- meer fossiele brandstoffen

- resten van planten en dieren
- grote druk door vele lagen
- veel verbranding -> meer CO2

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Waardoor is veel koolstofdioxide een probleem?
- invloed op temperatuur
- tegenhouden warmtestraling = natuurlijke broeikaseffect
- meer CO2 -> warmer = versterkte broeikaseffect

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 19 - Video

0.57 min
effect verbranding op broeikaseffect
Hoeveel vervuiling verdragen organismen?
- habitat -> abiotische factoren
- tolerantiegrenzen
- tolerantiegebied
- optimumgrafiek


Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Hoeveel vervuiling verdragen organismen?
- breed tolerantiegebied
- smal tolerantiegebied
- aanpassingen ontwikkelen -> natuurlijke selectie
- nieuwe soorten

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Wat mag je bij het gft gooien?
A
bananenschil, takken, kauwgom.
B
kaaskorst, onkruid, appel.
C
onkruid, appel, bananenschil.
D
kattenbakvulling, stenen, wortel.

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Noem 3 manieren waarop je afval opnieuw kan gebruiken.

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Welke van onderstaande hoor niet in het riool?
A
Water met schoonmaakmiddelen.
B
Oude medicijnen.
C
Dranken en vloeibare etensresten.
D
wc-papier, nat toiletpapier.

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Noem 1 fossiele brandstof.

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Wat is het versterkte broeikaseffect?
A
De aarde straalt minder warmte uit, het wordt steeds kouder.
B
De aarde straalt minder warmte uit, het wordt steeds warmer.
C
De aarde straalt meer warmte uit, het wordt steeds warmer.
D
De aarde straalt meer warmte uit, het wordt steeds kouder.

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn tolerantiegrenzen?
A
Een zone waar een organisme kan overleven.
B
De grens waarbij een organisme het best overleefd.
C
Aanpassingen die een soort ondergaat om te kunnnen overleven.
D
Minimum- en maximumgrens van een abiotische factor.

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Wat is geen fossiele brandstof?
A
steenkool
B
aardgas
C
aardolie
D
aardkool

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Stellingen

1. Statiegeld op blikjes gaat helpen.

2. Mensen die meer rijden zouden meer belasting moeten betalen.

3. De school moet meer aandact geven aan de rommel in de pauzes. Hoe zouden ze dat dan moeten doen?
Als je antwoord geeft, vertel ook waarom je iets vind!

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Quiz over het scheiden van afval

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk

Maken 14.3 Vervuiling

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 32 - Video

1.33 min
uitleg oorzaak ontstaan broeigassen
0

Slide 33 - Video

1.29 min
broeikaseffect en stijgen zeespiegel