EWK economie 6.3 Hoe kan een land zich ontwikkelen?

Hoofdstuk 5: Nederland Handelsland
Hoofdstuk 4
Paragraaf 1
Hoofdstuk 6: Welvaart Wereldwijd?
Paragraaf 3: Hoe kan een land zich ontwikkelen?
1 / 15
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 5: Nederland Handelsland
Hoofdstuk 4
Paragraaf 1
Hoofdstuk 6: Welvaart Wereldwijd?
Paragraaf 3: Hoe kan een land zich ontwikkelen?

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van deze les kun je uitleggen:

  • Uitleggen welke maatregelen ontwikkelingslanden vooruithelpen ​
  • Uitleggen waarom afspraken over vrijhandel lastig zijn​
  • Uitleggen wat voor soorten hulp er zijn 
LEERDOELEN

Slide 2 - Slide


In de tabel hierboven zie je de verdeling van het nationaal inkomen over de sectoren in procenten aangegeven. Dit zijn de gegevens van land A. 

Waaraan kan je zien dat land A geen ontwikkelingsland meer is?​

Slide 3 - Open question

Via Oxfam Novib kan je een cadeau kopen voor mensen in ontwikkelingslanden. Namelijk je koopt eenmalig een groetentuin cadeau.

Hoe kan een land zich ontwikkelen als mensen een groentetuin (zaden en scholing) cadeau krijgen?

Slide 4 - Open question

Gunstige leningen
  • Arme landen hebben weinig geld om te investeren in onderwijs of infrastructuur.

  • Om investeringen mogelijk te maken kunnen zij bij speciale banken, zoals de wereldbank geld lenen tegen gunstige voorwaarden (lage rente of langere periode van terug betalen) ​

  • Ook worden leningen kwijtgescholden
Slide 5 - Slide

Microkrediet
Een microkrediet is een kleine lening die verstrekt wordt aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden die niet kunnen lenen bij traditionele banken. ​

  • kunnen helpen om de economische ontwikkeling van die landen te verbeteren. ​
  • worden verstrekt door hulporganisaties. Maar ook de overheid en banken werken eraan mee. ​
Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Microkredieten worden vaak verstrekt aan een groep ondernemers die dan samen verantwoordelijk zijn voor het terugbetalen ervan. De kans dat wordt terugbetaald is groter bij een lening aan een groep ondernemers dan bij een lening aan één ondernemer. Leg dat uit.

Slide 8 - Open question

WTO
De Wereld Handelsorganisatie WTO (= World Trade Organization) wil de vrijhandel in de wereld bevorderen.


Zonder protectiemaatregelen kunnen ontwikkelingslanden zonder belemmeringen exporteren. Hun exportinkomsten zullen toenemen, zodat hun welvaart kan stijgen.

Slide 9 - Slide

Wat is de belangrijkste taak van de Wereldhandelsorganisatie?
A
vrijhandel stimuleren
B
Regels maken
C
Onderhandelen over invoerrechten
D
Klachten behandelen

Slide 10 - Quiz

Wisselende inkomsten
Veel ontwikkelingslanden zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de export van landbouwproducten en grondstoffen. ​Bij de handel in deze producten kunnen de prijzen op de wereldmarkt sterk schommelen. Daardoor hebben ontwikkelingslanden wisselende exportinkomsten en de importerende landen wisselende kosten. 

Slide 11 - Slide

Grondstoffenovereenkomst
Om grote prijsschommelingen tegen te gaan, kunnen ontwikkelingslanden en de landen die hun producten en grondstoffen exporteren met elkaar grondstoffenovereenkomsten afsluiten. ​


Dat zijn afspraken die bedoeld zijn om de prijzen van bepaalde grondstoffen stabiel te houden. ​

Slide 12 - Slide

Soorten hulp
Structurele hulp - Deze hulp is erop gericht de oorzaken van armoede aan te pakken. Hulp voor de langere termijn.


Noodhulp - Bij een natuurramp, extreme voedseltekorten of oorlog geven rijke landen dit vaak. Noodhulp is altijd hulp op korte termijn.​

Bilaterale hulp - het ene land helpt rechtstreeks het andere land.

Slide 13 - Slide

Nederlandse waterbouwkundigen richten in Zuid-Sudan een vluchtelingenkamp opnieuw in. Het kamp dreigt in de regentijd te veranderen in een grote modderpoel. Door de inzet van Nederlandse kennis hoeven tienduizenden vluchtelingen straks niet meer tot boven hun enkels door de modder te waden.

Van welk soort hulp is er hier sprake?
A
Structurele hulp
B
Noodhulp

Slide 14 - Quiz

Aan de slag
Huiswerk: 6.2 en 6.3 helemaal in orde
Denk ook aan het nakijken en verbeteren.

Huiswerkcontrole!

Slide 15 - Slide