Eigenaarschap: van consument naar participant!

Eigenaarschap: van consument naar participant 
1 / 15
next
Slide 1: Slide
HBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Eigenaarschap: van consument naar participant 

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen? 
Even kennismaken.... 
Wat is eigenaarschap voor jullie? 
Stukje theorie... Waar komt dit vandaan? 
Hoe sta je er nu in? 

Slide 2 - Slide

Wat is 'Eigenaarschap' voor jullie?

Slide 3 - Open question

Wat maakt dat deze leerlingen leren?

Slide 4 - Slide

Wat maakt dat deze leerlingen leren?

Slide 5 - Slide

Wat maakt dat deze leerlingen leren?

Slide 6 - Slide

Je verklaring hangt af van: 
Waar je naar kijkt
Hoe je kijkt
Je kennis 

Slide 7 - Slide

Leertheorieen 
1. Behaviorisme 
2. Cognitivisme 
3. (sociaal) Constructivisme 
Deze theorieen verklaren leren op verschillende manieren en leveren verschillende aandachtspunten op voor het ontwerpen van onderwijs (= leerkrachtgedrag!)
.


.

Slide 8 - Slide

Behaviorisme
  • Leren is conditioneren: nieuwe verbindingen leggen tussen externe prikkels (stimuli) en gedrag.
  • Doorlopend leerstof aanbieden en toetsen
  • Denkkader: Kinderen zijn van nature niet gemotiveerd en alles gaat vanuit straffen en belonen. 

Slide 9 - Slide


Cognitivisme 

  • Meer aandacht voor het verwerkingsproces bij opslag van informatie door de hersenen 
  • Taak geven na instructie 
  • Geen nieuw concept, maar accentverschuiving Slide 10 - Slide

(sociaal) constructivisme 
  • Leren is een proces van (samen) actief kennis construeren die aansluit bij wat de lerende weet, vindt, wil etc. 
  • Kennis wordt op eigen wijze geconstrueerd en sterk beinvloed door de (sociale) omgeving
  • Het vormgeven van eigen leren komt voort uit deze theorie 
  • Actieve verwerking van leerlingen stimuleren (o.a. door samenwerken)

Slide 11 - Slide

"I have been about the world - hopping here and there, " said the frog, "And I have seen extraordinairy things." "Like what?" Asked the fish.  "Birds," said the frog mysteriously. "Birds!" And he told the fish about the birds who had wings, and two legs, and many, many colors. As the frog talked, his friend saw the birds fly through his mind like large feathered fish. 

Slide 12 - Slide

Welk gedrag laat een leerling zien die 'eigenaar' is?

Slide 13 - Open question

Welke randvoorwaarden moeten hiervoor gecreëerd worden? (Hoe wordt een leerling eigenaar?)

Slide 14 - Open question

Wat vraagt dit van jou als leerkracht?

Slide 15 - Open question