תמיסות

תמיסות
1 / 36
next
Slide 1: Slide
ScienceSecondary EducationAge 13

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

תמיסות

Slide 1 - Slide

תמיסה
תמיסה היא תערובת אחידה (הומוגנית) שבה חומר אחד מתמוסס בחומר אחר

Slide 2 - Slide

המסה- תהליך פיזיקלי

שני חומרים המעורבבים זה בתוך זה. כל אחד מהחומרים שומר על תכונותיו

לא להתבלבל עם התכה - מעבר ממצב צבירה מוצק לנוזל

Slide 3 - Slide

ממס
החומר שנמצא בתמיסה בכמות הגדולה ביותר

Slide 4 - Slide

האוויר מכיל כ 78% חנקן, 21% חמצן ואחוז אחד מים וגזים שונים
?מי הממס בתמיסה
A
חנקן
B
חמצן
C
מים
D
גזים שונים

Slide 5 - Quiz

מי הים
?מי הממס בתמיסה
A
מים
B
מלח
C
תלוי בים
D
תלוי בריכוז המלח

Slide 6 - Quiz

מומס
החומרים שנמצאים בתמיסה בכמויות קטנות 

Slide 7 - Slide

בתה
A
המים הם הממס והסוכר הוא המומס
B
המים הם המומס והסוכר הוא הממס
C
תלוי כמה סוכר נשים בתה

Slide 8 - Quiz

?האם כל חומר מתמוסס במים
A
כן
B
לא

Slide 9 - Quiz

תמיסות נוזליות
לא תמיד הממס הוא מים

:דוגמאות
שמן ונפט מתמוססים זה בזה
לק מומס באצטון

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

במה תלויה ההתמוססות


חומרים מתמוססים אלו באלו אם כוחות המשיכה הקיימים בין החלקיקים שלהם דומים

Slide 12 - Slide

אחרי שהסוכר מתמוסס במים, אילו חלקיקים מפוזרים בין מולקולות המים
A
אטומים של סוכר
B
תרכובות של סוכר ומים
C
מולקולות של סוכר
D
יונים של סוכר

Slide 13 - Quiz

במודל מתוארת
A
תמיסת מלח
B
תמיסת סוכר
C
מים
D
תרכובת

Slide 14 - Quiz

במודל מתוארת תמיסת מלח
A
מים מפרידים ומקיפים מולקולות של נתרן כלורי
B
מים מפרידים ומקיפים יונים של נתרן ויונים של כלור
C
התמיסה לא מוליכה חשמל
D
מים מפרידים ומקיפים אטומים של מלח

Slide 15 - Quiz

אחרי שהסוכר מתמוסס במים, אילו חלקיקים מפוזרים בין מולקולות המים
A
יונים של נתרן ויונים של כלור
B
מולקולות של נתרן כלורי
C
מולקולות של סוכר
D
אטומים של סוכר

Slide 16 - Quiz

תמיסה מהולה
תמיסה שבה הומס מעט מומס בממס

Slide 17 - Slide

תמיסה מרוכזת
תמיסה שבה הומס הרבה מומס בממס

Slide 18 - Slide

תמיסה רוויה

תמיסה שבה מומסת הכמות המרבית של מומס בממס

עודף המומס ישקע

Slide 19 - Slide

האם ניתן להמיס כמות בלתי מוגבלת של מלח במים
A
כן
B
לא

Slide 20 - Quiz

התמיסה השמאלית ביותר היא הכי
A
מרוכזת
B
מהולה
C
רוויה
D
יונית

Slide 21 - Quiz

התמיסה הימנית ביותר היא הכי
A
מרוכזת
B
מהולה
C
רוויה
D
יונית

Slide 22 - Quiz

מידת ההתמוססות
קלי תמס - חומרים מסיסים  במים

קשי תמס - לא מסיסים במים


Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

בתהליך ההתמוססות חלקיקי המומס מוקפים בחלקיקי הממס

A
נכון
B
לא נכון

Slide 25 - Quiz

ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר

A
החלקיקים נעים מהר יותר
B
החלקיקים נעים לאט יותר
C
אין שינוי בתנועת החלקיקים
D
תלוי בחומר

Slide 26 - Quiz

השפעת הטמפרטורה על מסיסות


ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר החלקיקים ינועו מהר יותר

לכן לרוב תהליך ההתמוססות של מוצקים ונוזלים יתרחש מהר יותר

Slide 27 - Slide

מים וסוכר
A
תיווצר תמיסה
B
לא תיווצר תמיסה

Slide 28 - Quiz

מים ושמן
A
תיווצר תמיסה
B
לא תיווצר תמיסה

Slide 29 - Quiz

מים ומלח
A
תיווצר תמיסה
B
לא תיווצר תמיסה

Slide 30 - Quiz

מים וחול
A
תיווצר תמיסה
B
לא תיווצר תמיסה

Slide 31 - Quiz

אצטון ולק לציפורניים
A
תיווצר תמיסה
B
לא תיווצר תמיסה

Slide 32 - Quiz

מים וקמח
A
תיווצר תמיסה
B
לא תיווצר תמיסה

Slide 33 - Quiz

מים ואתנול (אלכוהול)
A
תיווצר תמיסה
B
לא תיווצר תמיסה

Slide 34 - Quiz

שמן ונפט
A
תיווצר תמיסה
B
לא תיווצר תמיסה

Slide 35 - Quiz

מים ופחמן דו חמצני
A
תיווצר תמיסה
B
לא תיווצר תמיסה

Slide 36 - Quiz