Sociaal netwerk - Lesweek 7

Vak: Sociaal netwerk
Semester: 3
Docenten: Mark van Lier en Zainab Zerty
Lesweek: 7
1 / 22
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Vak: Sociaal netwerk
Semester: 3
Docenten: Mark van Lier en Zainab Zerty
Lesweek: 7

Slide 1 - Slide


Licentie check

Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator. 

Slide 2 - Slide

ThiemeMeulenhof code invoeren
LET OP: Code moet je ingevoerd hebben op ThiemeMeulenhof. Je moet een actieve licentie hebben in de les. 

Slide 3 - Slide

Afspraken
 • Wij respecteren elkaar.
 • Wij laten elkaar uitpraten.

Online lessen:
 • Je volgt de les vanuit je LAPTOP
 • Camera is AAN
 • Microfoon is AAN
 • Licentie is actief
 • Telefoongebruik is VERBODEN

Slide 4 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 5 - Slide

Programma
 • Terugblik + quizvragen 
 • Doel van de les
 • Theorie
 • Zelfstandig werken
 • Afsluiting

Slide 6 - Slide

Terugblik
 • Systemisch werken
 • Driehoekskunde
 • Verwerkingsproces ouders

Weet je dit niet meer zo goed? Geen ramp, neem de vorige lessen door. 

We gaan aantal quiz vragen doen...

Slide 7 - Slide

Welke eigenschappen zijn er opgenoemd voor een coach die systemisch begeleid?

Slide 8 - Open question

Wat is belangrijkste bij de methodiek systemisch werken?
A
Familie
B
Vriendengroep
C
Gezin
D
Omgeving

Slide 9 - Quiz

Welke taak heb jij NIET bij het coördineren van hulpverlening
A
Afstemmen
B
Bevooroordeeld
C
Regelen
D
Aansturen

Slide 10 - Quiz

Driehoekskunde bestaat uit
A
Cliënt, ouders en professionals
B
Client, ouders en school
C
Cliënt, ouders en zussen
D
Cliënt, persoonlijk begeleider en huisarts

Slide 11 - Quiz

Waarom is het een verwerkingsproces bij ouders als het gaat om een beperkt kind gaat?

Slide 12 - Open question

Wat is een verschil tussen informeel en formeel familiecontacten?

Slide 13 - Open question

Doel
- Aan het eind van deze les kan je uitleggen wat een goede beroepshouding is.


- Aan het eind van deze les kan je uitleggen wat een zwijgplicht en geheimhoudingsplicht zijn.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

AVG is de privacywet.
Waar of niet waar.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quiz

Waar moet jij op je BPV goed opletten als het gaat om AVG? Denk ook aan de opdrachten die je vanuit school moet maken.

Slide 17 - Open question

Beroepshouding
Hieronder verstaan we de eigenschappen en het gedrag waarover iemand in zijn beroeps dient te beschikken om zijn beroep goed uit te oefenen.

Grondhouding
Is de basishouding die bij je persoonlijkheid hoort en onlosmakelijk verbonden is met je persoonlijke waarden en normen.

Een houding, ook je grondhouding en je beroepshouding, omvat altijd drie aspecten:
- Gevoelsmatig aspect: Je houding wordt bepaald door het gevoel dat de ander bij je oproept.
- Verstandelijk aspect: Je houding wordt bepaald door wat je van de ander weet;
- Ethisch aspect: Je houding wordt bepaald door wat jij wel en niet belangrijk vindt, door datgene waar je waarde hecht.

Slide 18 - Slide

Wat is een etiquette?
Geef hierbij een voorbeeld.

Slide 19 - Open question

Lees dit even voor jezelf. 

Slide 20 - Slide

Beroepshouding
- Betrokkenheid tonen
- Inlevingsvermogen
- respect tonen
- eigen grenzen bewaken
- echtheid
- integer zijn
- verantwoordelijkheid dragen voor eigen taken
- handelend optreden

Slide 21 - Slide

Zwijgplicht:
 • Is de verplichting om zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke gegevens, zodat het recht op privacy is gewaarborgd.
Geheimhoudingsplicht:
Dat houdt in dat je als beroepskracht MZ verplicht bent te zwijgen over 'al hetgeen jou als geheim ter kennis is gekomen of waarvan je het vertrouwelijk karakter moet begrijpen'. Het is dus ook een regel dat je zwijgt over alles wat je verneemt, ziet, hoort of leest zonder dat de cliënt je zegt dat het geheim of vertrouwelijk is.

Slide 22 - Slide