present simple past simple present perfect

Lesdoel:
Aan het einde van de les weet je wanneer je  present perfect en de past simple moet gebruiken. Je kunt de juiste tijd in een zin zetten.
N
1 / 27
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Lesdoel:
Aan het einde van de les weet je wanneer je  present perfect en de past simple moet gebruiken. Je kunt de juiste tijd in een zin zetten.
N

Slide 1 - Slide

Hoe maak je de Present Perfect?

Slide 2 - Mind map

Present perfect - gebruik
1. iets is gebeurd en het is niet belangrijk wanneer
We have finished our work.
2. begonnen in het verleden en het gaat nog steeds door
We haven't seen you in weeks.
3. gebeurd in het verleden, nu resultaat te zien
We have done our homework. Here it is.
4. net wel/nog niet gebeurd
I haven't finished this yet.

Slide 3 - Slide

present perfect
have / has + voltooid deelwoord (werkwoord + - ed)*
I / you / we / they: have + voltooid deelwoord
He / she / it : has + voltooid deelwoord
Ontkennend: haven't / hasn't + voltooid deelwoord
Vragend: have / has ... + voltooid deelwoord? 

*onregelmatige werkwoorden: zie blz 25-27 Tools4Writing

Slide 4 - Slide

present perfect - signaalwoorden
Vaak staan er signaalwoorden in de zin waardoor je weet dat je de present perfect moet gebruiken (maar niet altijd dus!)
Since, for, in weeks, just, lately, recently, yet.
Voorbeelden zonder signaalwoord:
I've lost my keys --> I can't open the door now.
She's finished her homework so now she has time to Netflix.

Slide 5 - Slide

How do you put verbs in the
Past Simple form?
(regular AND irregular verbs)

Slide 6 - Mind map

past simple
Als iets in het verleden is gebeurd en het is belangrijk wanneer. Vaak staan er in de zin woorden zoals last night, in 2015, when I was young (maar niet altijd dus!)
We talked on the phone last night.
I left my house an hour ago.
John was here at six, but we were here at seven.

Slide 7 - Slide

past simple
regelmatige werkwoorden: + -ed erachter zetten
onregelmatige werkwoorden: eigen vorm (zie p.25-27, 2e rijtje)
vragende en ontkennende zinnen: did of didn't + hele werkwoord.

Slide 8 - Slide

Past Simple vs Present Perfect

Slide 9 - Slide

Past Simple

yesterday
... ago
last ...
when ...
in 2019
this morning
etc.
Present Perfect

(FYNE JAS)
For (how long)
Yet
Never
Ever
Just
Always
Since

Slide 10 - Slide

Verschil tussen de Past Simple en de Present Perfect
  • My family ___ (live) in Australia for 18 years.
  • My family has lived (live) in Australia for 18 years.
  • The chef ___ (make) a wonderful dish last night.
  • The chef made (make) a wonderful dish last night.
  • You ___ (check) the items on the list, right?
  • You have checked (check) the items on the list, right?


Slide 11 - Slide

Which tense is this?

I have known him all my life.
A
Past Simple
B
Present Perfect

Slide 12 - Quiz

Which tense is this?

My cat died last week.
A
Past Simple
B
Present Perfect

Slide 13 - Quiz

Which tense is this?
My mother didn't find her watch
this morning.
A
Past Simple
B
Present Perfect

Slide 14 - Quiz

Which tense is this?

My friends left the party 3 hours ago.
A
Past Simple
B
Present Perfect

Slide 15 - Quiz

Which tense is this?

He has never heard this song before.
A
Past Simple
B
Present Perfect

Slide 16 - Quiz

Fill in the correct form.

My friends and I ___ to Oxford last year.
A
went
B
have been

Slide 17 - Quiz

Fill in the correct form.

___ Mike ___ in France in 2015?
A
Did ... live?
B
Has ... lived?

Slide 18 - Quiz

Fill in the correct form.

I ___ anything yet. I'm hungry!
A
didn't eat
B
haven't eaten

Slide 19 - Quiz

Fill in the correct form.

The kitten ___ the vase.
A
already broke
B
has already broken

Slide 20 - Quiz

Fill in the correct form.

___ we ___ too much candy yesterday?
A
Did ... bought
B
Have ... bought
C
Did ... buy
D
Has ... buyed

Slide 21 - Quiz

Fill in the correct form.

My brother ___ the dishes yet.
A
hasn't did
B
didn't do
C
didn't done
D
hasn't done

Slide 22 - Quiz

Fill in the correct form.
Our neighbours ___ to a new city
last week.
A
moved
B
have moved
C
has moved
D
did moved

Slide 23 - Quiz

Fill in the correct form.

How long ___ the girl ___ for the test?
A
did ... studied?
B
did ... study?
C
has ... studied?
D
has ... study?

Slide 24 - Quiz

Wat is het verschil tussen de past simple en de present perfect? Leg uit.

Slide 25 - Open question

Wat snap je nog niet goed? Leg zo nauwkeurig mogelijk uit!

Slide 26 - Open question

Ask your teacher for more exercises or click on this link!

Slide 27 - Slide