lineaire problemen herhalen

Gegeven is de lijn l: y = -1,5x + 6
Op l ligt het punt F met yF = –30.
Bereken xF.

1 / 14
next
Slide 1: Open question
wiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Gegeven is de lijn l: y = -1,5x + 6
Op l ligt het punt F met yF = –30.
Bereken xF.

Slide 1 - Open question

De lijn m is evenwijdig met l. De lijn m gaat door het punt P(0, –4).
Schrijf de formule van m op.

Slide 2 - Open question

formule
m

Slide 3 - Open question

formule
m

Slide 4 - Open question

formule
n

Slide 5 - Open question

los op: x =

Slide 6 - Open question

los op, x =

Slide 7 - Open question

los op:

Slide 8 - Open question

los op:

Slide 9 - Open question

wat zijn de coördinaten van het snijpunt van de functies f(x)=-2x + 6 en g(x) = 1/2x - 4

Slide 10 - Open question

teken de functies f(x)=-2x + 6 en
g(x) = 1/2x - 4 in 1 figuur

Slide 11 - Open question

coördinaten snijpunt van l: y = 2x -5 en m: x - 2y = 3

Slide 12 - Open question

coördinaten snijpunt van l: y = 2x - 5 met de x-as

Slide 13 - Open question

coördinaten snijpunt van m: x - 2y = 3 met de y-as

Slide 14 - Open question