H2.2 Leefbaarheid in Rotterdam

2.2 Leefbaarheid in Rotterdam
- hoe de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid ontstonden
- waardoor de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid achterstandswijken werden
- hoe de stedelijke vernieuwing van de Afrikaanderwijk verloopt

1 / 27
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

2.2 Leefbaarheid in Rotterdam
- hoe de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid ontstonden
- waardoor de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid achterstandswijken werden
- hoe de stedelijke vernieuwing van de Afrikaanderwijk verloopt

Slide 1 - Slide

Leefbaarheid

Slide 2 - Slide

Wat vind jij fijn aan de buurt waarin je woont?

Slide 3 - Mind map

Hoe kun je leefbaarheid in beeld brengen?

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Video

Wat weet je over de leefbaarheid van de Afrikaanderwijk rond 1900?

Slide 6 - Mind map

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Wat weet je over de leefbaarheid in de Afrikaanderwijk nu?

Slide 9 - Mind map

Stedelijke vernieuwing

Slide 10 - Slide

Welke drie kenmerken heeft de stedelijke vernieuwing van de Afrikaanderwijk?

Slide 11 - Mind map

Slide 12 - Slide

Zoek een voorbeeld van renovatie.

Slide 13 - Open question

Noem drie voorzieningen die jouw wijk heeft.

Slide 14 - Mind map

1

Slide 15 - Video

12:23
Wat is er in de Afrikaanderwijk verbeterd aan de inrichting?

Slide 16 - Open question

Aan het werk
Leer nu verder door de verwerkingsopdrachten in je werkboek te maken bij 2.2 Leefbaarheid in Rotterdam: 1 t/m 11 en 14a.

Slide 17 - Slide

Wat heb je deze les geleerd over stedelijke vernieuwing in de Afrikaanderwijk?

Slide 18 - Mind map

Gentrificatie

Slide 19 - Slide

5

Slide 20 - Video

01:40
Wat is een YUP?
A
Ys Uit Polen
B
Yes Under Police
C
Young Urban Professional
D
Yo U Pretender

Slide 21 - Quiz

02:30
Wat is een gevolg van gentrification?
A
Banden tussen inwoners worden hechter.
B
Oorspronkelijke inwoners van de wijk verdwijnen.
C
Het voorzieningenniveau in de wijk stijgt.
D
Het gemiddelde inkomen in de wijk neemt toe.

Slide 22 - Quiz

05:23
Vestia is een woningbouwvereniging of woningcorporatie. Wat is dat?
A
Instelling die sociale woningen in een plaats beheerd.
B
Woningen die samenwerken in een vereniging.
C
Vereniging waarin bewoners van sociale huurwoningen samenwerken.
D
Vereniging die woningen bouwt.

Slide 23 - Quiz

08:44
Waarom zouden de bewoners graag terugkeergarantie willen?

Slide 24 - Mind map

09:46
Wat vind jij:
Nieuwkomers moeten uit de wijk geweerd worden.
A
Eens
B
Oneens

Slide 25 - Quiz

Wat is gentrification?

Slide 26 - Open question

Aan de slag
Maak de opdrachten af

Slide 27 - Slide