Past simple vs Past continuous

Past Simple vs Past Continuous
1 / 16
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Past Simple vs Past Continuous

Slide 1 - Slide

past simple
vs
past continuous

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Video

Past Simple: wanneer?
 • Wordt gebruikt als iets in het verleden heeft plaats gevonden en is afgerond, het is echt voorbij. Vaak staat in de zin een tijdsbepaling die aangeeft dat het verleden tijd is.
  Jane fell off her bike yesterday.
 • Als twee handelingen na elkaar plaatsvinden.
  When I got home, I had a cup of tea. 

Slide 4 - Slide

Past Simple: hoe?
bevestigend: ww + ed (of 2e vorm)
He went to school this morning.
We talked to the teacher last week.
Vragend: did vooraan in de zin en het ww in de tegenwoordige tijd
Did he go to school this morning?
Did you talk to the teacher last week?
Ontkennend: Didn't voor het ww en het ww in de tegenwoordige tijd
He didn't go to school this morning.
We didn't talk to the teachers last week. 

Slide 5 - Slide

Past Continuous: wanneer?
 • Iets wat op een bepaald moment in het verleden aan de gang was (en van korte duur).
  At 11 o'clock I was still doing my homework.
 • Iets was aan de gang en werd door iets anders onderbroken (past simple).
  Ted was talking when the teacher came in. 
 • Als twee handelingen tegelijkertijd plaatsvinden. 
  My sister was watching TV and I was doing my homework.

Slide 6 - Slide

Past Continuous: hoe?
bevestigend: was/were + ww + ing
He was swimming in the pool. 
We were driving in the car. 
Vragend: was/were vooraan in de zin en ww + ing
Was he swimming in the pool?
Were we driving in the car?
Ontkennend: was + not (wasn't) of were + not (weren't) + ww + ing
He wasn't swimming in the pool.
We weren't driving in the car.

Slide 7 - Slide

When I ... (walk) down the road I ... (hear) footsteps.

Slide 8 - Open question

I ... (turn around) and I ... (look) into the distance.

Slide 9 - Open question

There was a man he ... (smoke) a sigaret on the corner.

Slide 10 - Open question

I also saw a woman, she ... (walk) a dog.

Slide 11 - Open question

When she ... (pass) me, she ... (look) at me.

Slide 12 - Open question

When I ... (arrive) at school I ... (park) my bike.

Slide 13 - Open question

I ... (talk) to my classmates when the teacher ... (come) in.

Slide 14 - Open question

When the teacher ... (explain) grammar I ... (get) very confused.

Slide 15 - Open question

Evaluation
Go to socrative.com
Roomnr: TESS5973

Answer with only spaces in between, no commas!

Slide 16 - Slide