6.6: Duurzaamheid

Thema 6.6 Duurzaamheid
Ga rustig zitten en pak je lesmateriaal er alvast bij.
Stop je telefoon in je tas.
1 / 20
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 6.6 Duurzaamheid
Ga rustig zitten en pak je lesmateriaal er alvast bij.
Stop je telefoon in je tas.

Slide 1 - Slide

Programma vandaag
- Korte herhaling BS 5 Mens en milieu
- Uitleg BS 6 Duurzaamheid
- SO terug en WerktijdSlide 2 - Slide

Koppel de belangrijke begrippen aan de juiste uitleg
het gevolg als mensen te veel stoffen onttrekken aan het milieu
terugbrengen van een dier of plantensoort in een land
het toevoegen van schadelijke stoffen aan het milieu
variatie aan soorten in de natuur
herintroductie
vervuiling
biodiversiteit
uitputting

Slide 3 - Drag question

De mens is afhankelijk van het milieu.
1 Het milieu levert voedsel.
2 Het milieu levert water.
3 Het milieu levert zuurstof.
Bij welke van deze manieren speelt fotosynthese een directe rol?
A
alleen bij 1 en 2
B
alleen bij 1 en 3
C
alleen bij 2 en 3
D
bij 1, 2 en 3

Slide 4 - Quiz

Thema 6: Ecologie en milieu
Basisstof 6: Duurzaamheid

Slide 5 - Slide

Leerdoelen
- Je kunt de ecologische voetafdruk van Nederland vergelijken met die van andere landen.
- Je kunt uitleggen wat duurzaamheid is.
- Je kunt aangeven wat duurzame oplossingen voor milieuproblemen in Nederland kunnen zijn.

Slide 6 - Slide

Ecologische voetafdruk
Je ecologische voetafdruk is het land- en wateroppervlak wat nodig is voor jouw consumptie en afval.
 • Meer consumptie = meer aarde
 • Minder consumptie = minder aarde

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Wie is vervuild het milieu meer?
A
Iemand uit een westers land
B
Iemand uit een 3e wereldland

Slide 9 - Quiz

Waarom heeft een land als de VS zo'n grote ecologische voetafdruk?

Slide 10 - Open question

Duurzaamheid
Met duurzaamheid wordt bedoeld dat:
 • Je niet meer stoffen uit het milieu haalt dan aangevuld kunnen worden
 • Je niet meer stoffen toevoegt aan het milieu dan het milieu kan verwerken
Door duurzame ontwikkelingen kan de aarde langer mee.

Slide 11 - Slide

Oplossingen
 • Duurzame energie (bijv. biomassa);
 • Duurzame grondstoffen (recyling + hergebruik + minder consumeren);
 • Duurzame landbouw;
 • Minder vervuiling;
 • Minder broeikasgassen.

Slide 12 - Slide

Fossiele Brandstoffen
Duurzame energie
Kern energie
Goed voor het milieu
CO2
wind energie
Uitlaatgassen
waterkrachtcentrale
Verbranden
Raakt op
Raakt niet op

Slide 13 - Drag question

Slide 14 - Slide

Duurzame landbouw
 • Stadslandbouw;
 • Verticale landbouw;
 • Precisielandbouw;
 • Kringlooplandbouw; 
 • Biologische landbouw.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

1. In de biologische landbouw komen veel monoculturen voor
2. In de biologische landbouw worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt
A
1 = juist 2= onjuist
B
1= onjuist 2= juist
C
1 en 2 zijn beide juist
D
1 en 2 zijn beide onjuist

Slide 17 - Quiz

Waarin verschilt de biologische landbouw van de gangbare landbouw?
A
De biologische landbouw is ouderwets.
B
De biologische landbouw is gericht op natuur- en landschapsbehoud.
C
In de biologische landbouw worden geen chemische middelen gebruikt.
D
In de biologische landbouw worden antibiotica en bestrijdingsmiddelen gebruikt

Slide 18 - Quiz

Zelf duurzame keuzes maken
 • Afval in de prullenbak;
 • Afval scheiden;
 • Verwarming lager;
 • Zo min mogelijk plastic gebruiken;
 • Korter douchen;
 • Letten op keurmerken;
 • Minder nieuwe kleding kopen en kleding langer dragen;
 • Met het OV i.p.v. auto/vliegtuig
 • Met de fiets

Slide 19 - Slide

Werktijd
- Ga rustig aan de slag met de opgaven van BS 6. Je mag fluisterend overleggen.
- Klaar me de opgaven? Oefen met flitskaarten, de "test jezelf" of op www.biologiepagina.nl

Slide 20 - Slide