Wat is methodisch werken? (les 1)

Methodisch werken 
Les 1
1 / 15
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Methodisch werken 
Les 1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Activiteiten: Wat ga je doen?

Modules:
Bij deze leereenheid krijg je drie modules: Drama, Ontwikkelingspsychologie en Methodisch Begeleiden.
Deze modules gaan je helpen bij het uitvoeren van de integrale opdracht.

Integrale opdracht
Organiseer en voer een activiteit volgens de methodische cyclus uit. Je kiest een doelgroep die in een bepaalde ontwikkelingsfase zit. De activiteit voer je uit in (en met) de klas, bij de module "Methodisch Begeleiden".


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
  • Aan het einde van de les kan de student de kenmerken van methodisch werken  benoemen en uitleggen.
  • Aan het einde van de les kan de student uitleggen wat methodisch werken is. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

timer
0:45
Wat weet jij al van methodisch werken?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Methodisch werken
Methodisch werken= bewust handelen, volgens vooraf geplande stappen of een bepaalde wijze om een doel te bereiken. 

Slide 5 - Slide

Methodisch werken is het handelen volgens vooraf bepaalde stappen!
Door methodisch te handelen, leer je op een gestructureerde manier je doel te bereiken.
Methodisch werken is niet persé een plan opstellen. Het komt vaker voor dan men denkt. Denk aan wat je dagelijks doet (vaste patronen).
Als professional moet je natuurlijk wel een plan opstellen! In welke organisatie je ook werkt, elke organisatie biedt hulp en ondersteuning aan cliënten met hulpvraag. Elke organisatie heeft nagedacht over de doelstellingen die ze nastreeft en welke visie ze daarbij gebruikt. Aan de hand daarvan kiest de organisatie de methoden waarmee gewerkt wordt.

Voor wie werk je methodisch?
Je werkt met allerlei doelgroepen. Cliënten met een grote diversiteit aan culturen, achtergronden, leefstijlen, diverse soorten problemen en maatschappelijke posities. Die verschillende cliënten gaan met hun hulpvraag naar diverse organisaties voor maatschappelijke zorg of ze worden doorverwezen. Ook zijn er cliënten die min of meer gedwongen worden te werken aan gedragsverandering, zoals in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen of in de verslavingszorg. Je werkt dus met verschillende doelgroepen.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Methodisch werken is niet persé een plan opstellen. Het komt vaker voor dan men denkt.

Geef een voorbeeld hoe jij zelf methodisch werkt.
timer
1:00

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Waarvoor doe je dat?

Als medewerker maatschappelijke zorg en/of verzorgende wil je verantwoorde zorg, begeleiding en ondersteuning bieden, die leidt tot het gewenste resultaat.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Methode
Een methode is een vaste, doordachte manier van werken om een bepaald doel te bereiken.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Meta hodos
Het woord methode is afgeleid van het Griekse ‘meta hodos’, dat ‘de weg waarlangs’ betekent. Een methode geeft de weg aan waarlangs je een doel kunt bereiken. Het kenmerkende van een methode is dat je er van tevoren over hebt nagedacht. Je hebt nagedacht over de manier waarop je in een bepaalde situatie je doel het beste kunt bereiken. Daarbij houd je rekening met zo veel mogelijk factoren, zoals tijd, plaats, beschikbare middelen en kosten. Als je volgens een bepaalde methode werkt, dan zeggen we dat je methodisch werkt.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Methode
= een vaste, doordachte manier van werken om een bepaald doel te behalen. 

Kenmerken:
  • Over wie gaat het?
  • Wat wil ik met de methode bereiken
  • Hoe ga ik te werk?
  • Wanneer neem ik welke stap
  • Wat is de samenhang en de fasering
  • In welke omstandigheden wordt de methode toegepast

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat is methodisch werken?
A
Bewust handelen volgens vooraf ongeplande stappen
B
Onbewust handelen volgens vooraf geplande stappen
C
Bewust handelen volgens vooraf geplande stappen
D
Onbewust handelen volgens vooraf ongeplande stappen

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Meta Hodos betekent onderweg
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Nog vragen?

Lees uit de digitale leeromgeving van Thieme Meulenhoff methodiek MZ hoofstuk 9.3 
en maak de opdrachten 1a en 1b.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions