H8.2 Energie in ecosystemen

8.2 Energie in ecosystemen
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 23 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

8.2 Energie in ecosystemen

Slide 1 - Slide

Lesprogramma
- Uitleg H8.2, maken rest opdrachten. (Inzien kan op dit moment)
- Klaar? Nakijkvel

- Uitleg H8.3 koolstofkringloop
- maken BINAS opdrachten

Slide 2 - Slide

Vandaag
- Je leert hoe energie door een ecosysteem heen stroomt.


Termen
 • Autotroof
 • Heterotroof
 • Energiestroomschema
 • piramide van productiviteit
 • Bruto Primaire Produktie
 • Netto Primaire Productie
 • eutrofiëring/algenbloei

Slide 3 - Slide

Trofische niveaus weergegeven in piramidevorm
 • Piramide van biomassa
  Biomassa is het drooggewicht van trofisch niveau 
  (dus de massa zonder water) > momentopname
 • Piramide van productiviteit
  Is het jaargemiddelde van de biomassa BINAS 93E2
 • Piramide van aantallen 
  Piramide van aantallen in elk trofisch niveau

Slide 4 - Slide

Piramides
- Om de energiestromen binnen een voedselweb weer te geven maken ecologen piramides van biomassa (drooggewicht)
- Om een representatieve piramide te maken gebruiken ze vaak het gemiddelde aan biomassa over een jaar (piramide van productiviteit)
- Om aantallen organismen weer te geven maken ze een piramide van aantallen

Slide 5 - Slide

Trofische niveaus weergegeven in piramidevorm
 • Piramide van biomassa
  Biomassa is het drooggewicht van trofisch niveau 
  (dus de massa zonder water) > momentopname
 • Piramide van productiviteit
  Is het jaargemiddelde van de biomassa BINAS 93E2
 • Piramide van aantallen 
  Piramide van aantallen in elk trofisch niveau

Slide 6 - Slide

Trofische 
P: Graan
C1: Sprinkhanen
C2: Merels
C3: Haviken
In het voorjaar eet een sprinkhanenplaag een deel van het graan op. Gelukkig hersteld het graan zich snel weer door bij te planten. Beredeneer welke grafiek het voorjaar weergeeft, geef hiervoor 2 redenen.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Energiestroomschema in individu


Lees Bron 8 op blz 268.

1. Noteer de 5 letters uit het plaatje hiernaast en erachter wat ze betekenen. 
2. Kijk nu naar BINAS 93A2, welk deel van de tabel komt overeen met dit plaatje? Zijn de letters anders of hetzelfde? 

Slide 9 - Slide

Energiestroomschema


Slide 10 - Slide

Kijk naar deze twee energiestroomschema's. Welke verschillen zie je? 
Beredeneer waardoor deze verschillen verklaard kunnen worden 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

1. A/I is de mate van assimilatie, dus hoeveel van wat er binnenkomt ook gebruikt kan worden. Welk dier heeft een hogere A/I en waarom?
2.Wat zou de P/A verhouding betekenen? Waarom is er een verschil?  

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Planten : Producenten
Planten leggen door fotosynthese energie uit zonlicht vast in chemische energie (energierijke organische stof) 
= Bruto primaire productie (BPP)

Planten gebruiken gevormde organische stof voor:
- Eigen brandstof: dissimilatie (D)
- Bouwstof: aanmaak van weefsel voor groei/ontwikkeling 
= Netto productie (NP = BPP-D)1e productie organisch materiaal in voedselketen

Slide 16 - Slide

BPP en NPP
Alle producenten in een ecosysteem:

Bruto primaire productie (BPP): De totale hoeveelheid energie die alle producenten vastleggen in hun organische stoffen (bijv. glucose).

Netto primaire productie (NPP): De hoeveelheid energie die alle producenten vastleggen in hun organische stoffen minus de energie die ze zelf gebruiken (via dissimilatie) voor levensprocessen. BPP – dissimilatie = NPP

Voedselconversie: Het omzetten van organische stoffen van het ene organisme naar het andere

Slide 17 - Slide

BINAS 93A2

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

1.Welk organisme heeft een voordeel van meststoffen in het oppervlakte-water? (eutrofiëring)  2.Hoe zou een biomassa piramide van een sloot naast een sterk bemestte akker eruit zien? 
Ecosysteem uit balans

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

heide
heide na eutrofiering

Slide 22 - Slide

Aan de slag
Maken H8.2 opdr 6 t/m 10
Klaar? Nakijken H8.2

Slide 23 - Slide