1.2 Het deeltjesmodel

Welkom!
Wat gaan we doen?

-Herhaling van stofeigenschappen
-Uitleg dichtheid
-Oefenen met dichtheid
-Uitleg 1.2 Deeltjesmodel
1 / 25
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Welkom!
Wat gaan we doen?

-Herhaling van stofeigenschappen
-Uitleg dichtheid
-Oefenen met dichtheid
-Uitleg 1.2 Deeltjesmodel

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Oefenen met dichtheid

Slide 6 - Slide

1.2 Het deeltjesmodel

Slide 7 - Slide

Na deze les kun je....
  • Uitleggen wat wordt verstaan onder microniveau en macroniveau bij scheikunde.
  • Uitleggen wat het deeltjesmodel is.
  • Uitleggen hoe fase-overgangen te verklaren zijn met het deeltjesmodel. 

Slide 8 - Slide

Waarom het deeltesmodel?
In de scheikunde proberen we eigenschappen van stoffen te verklaren aan de hand van het deeltjesmodel. 

Hierbij zijn de eigenschappen waarneembaar: macroniveau
Het deeltjesmodel is een voorstelling van iets wat we niet kunnen zien/waarnemen: microniveau

Slide 9 - Slide

Macro en micro
Macroniveau: waarneembaar en meetbare eigenschappen, bijv. kleur, hardheid, geleidbaarheid, smelt- en kookpunt.

Microniveau: beschrijving op deeltjesniveau (moleculen, atomen)

Slide 10 - Slide

Deeltjesmodel
  1. Elke stof bestaat uit moleculen 
  2. Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen 
  3. Moleculen bewegen altijd! Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller ze bewegen  

Slide 11 - Slide

Macro-niveau
Micro-niveau

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

Slide 14 - Video

Verklaar het verschil tussen warm en koud water met het deeltjesmodel
A
Moleculen bewegen sneller in koud water
B
Moleculen bewegen sneller in warm water

Slide 15 - Quiz

Molecuulrooster
Nette stapeling moleculen
Alleen bij vaste stof
Moleculen zijn geordend in een rooster

Bij overgang naar vloeistof wordt 
rooster verbroken

Slide 16 - Slide

De geur van een geurkaars
A
Macro
B
Micro

Slide 17 - Quiz

De moleculen trillen op een vaste plaats in het rooster.
A
Macro
B
Micro

Slide 18 - Quiz

De temperatuur van kraanwater is 16 graden Celsius
A
Macro
B
Micro

Slide 19 - Quiz

De moleculen van 1 stof zijn allemaal gelijk aan elkaar
A
waar
B
niet waar

Slide 20 - Quiz

Koperdraad is buigzaam
A
Macro
B
Micro

Slide 21 - Quiz

In de vaste fase van een stof kunnen de moleculen niet bewegen
A
waar
B
niet waar

Slide 22 - Quiz


A
Macro
B
Micro

Slide 23 - Quiz

Nu kun je....
  • Uitleggen wat wordt verstaan onder microniveau en macroniveau bij scheikunde.
  • Uitleggen wat het deeltjesmodel is.
  • Uitleggen  hoe fase-overgangen te verklaren zijn met het deeltjesmodel. 

Slide 24 - Slide

Aan de slag
Maak opdracht 9 van 1.1 en 
opdracht 1 t/m 9 van 1.2

Eerste 5 min in stilte- geen vragen
Daarna rustig overleggen


Slide 25 - Slide