Voeding en gezond gedrag ex C

Voeding en gezond gedrag examen C
1 / 12
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Voeding en gezond gedrag examen C

Slide 1 - Slide

Doelen
Studenten
-weten wat een gezond eetpatroon inhoudt
-bedenken activiteiten die ze kunnen inzetten om leerlingen bewust te maken van een gezond eetpatroon

Slide 2 - Slide

Gezond gedrag
Een goede gezondheid van kinderen en jongeren is belangrijk. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren. Brainstorm met elkaar over het begrip gezond gedrag: wat is dat eigenlijk; gaat dat alleen over voeding en bewegen; hoe kan je gezond gedrag stimuleren in het p.o

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Activiteiten
Brainstorm over activiteiten die je zou kunnen doen op jouw leerwerkplek. Wissel ideeën uit. 

Slide 5 - Slide

Voelen en bewegen Examen C
De student:

-weet wat het doel is van creativiteit in de klas
-kent manieren om creativiteit te ontwikkelen  

Slide 6 - Slide

Bewegingsonderwijs
Vanaf schooljaar 2023-2024 is 2 lesuren bewegingsonderwijs verplicht op de basisschool. Leerlingen moeten minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs krijgen onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht.

Slide 7 - Slide

Artikel
Lees het artikel door. Herken je hier iets van? Praktijk? Old school, new school?

Slide 8 - Slide

Creativiteit

Slide 9 - Mind map

Slide 10 - Video

Creatief denken

Creatief denken gaat dus over het bedenken van originele oplossingen voor problemen, een van de belangrijke vaardigheden voor de maatschappij van nu. 

Slide 11 - Slide

bovennatuurlijke krachten
- inventarisatie van bovennatuurlijke krachten.
- kies drie krachten uit
- waarom kies je deze krachten?

Slide 12 - Slide