PDO Les 5 Gezonde ontwikkeling

Pedagogiek, Didactiek en Ontwikkeling (PDO)
1 / 22
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Pedagogiek, Didactiek en Ontwikkeling (PDO)

Slide 1 - Slide

Nodig bij de deze les:

* Leer- en werkboek: Basisboek Opvoeding en Ontwikkeling.
* Eventueel pen en papier voor aantekeningen.

Slide 2 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- Terugblik op de vorige les.
- Doelen van de les.
- Paragraaf 2.1
- Huiswerk voor de volgende les.

Slide 3 - Slide

Terugblik op hoofdstuk 1 

Wat weet je nog?                    

Slide 4 - Slide

Wat is geen taak van de onderwijsassistent?
A
Beslissen of een kind over mag
B
Structuur bieden aan kinderen.
C
Kinderen individueel en in groepjes begeleiden.
D
Het lokaal inrichten bij een nieuw thema.

Slide 5 - Quiz

Het woord 'doelgroep' is de groep waar je je in je werk op richt.
BV.: de doelgroep van een BSO is het basisschoolkind.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

Werkplekken van een pedagogisch werker kun je indelen in de volgende 3 werkvelden:

Kinderopvang, opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning, onderwijs.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

Welke drie werkvelden zijn er voor de pedagogisch medewerker?

Slide 8 - Open question

Ho. 2: Ontwikkelingspsychologie

Slide 9 - Slide

Inhoud van hoofdstuk 2                                                           

2.1 Gezonde ontwikkeling                         
2.2 Leeftijdsindeling                                    
2.3 Lichamelijke ontwikkeling                  

2.4 Cognitieve ontwikkeling                     
2.5 Sociaal-emotionele ontwikkeling       

Slide 10 - Slide

Psychologie:
De wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert.

Ontwikkelingspsychologie:
De wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert  in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling.

Slide 11 - Slide


Ontwikkelen is groeien naar volwassenheid.

Gezonde ontwikkeling kenmerkt zich door:
- Verandering
- Vooruitgang

Ontwikkeling is een duurzame en langzame verandering. 

Vraag: Waarom spreken we van een langzame verandering?

Slide 12 - Slide

Kinderen / mensen ontwikkelen zich door:
     - groeien
     - leren
     - rijping


Vraag: wat bedoelen we met rijping?


Slide 13 - Slide

Ontwikkeling --> Interactie tussen een mens en de wereld.

-Wat, wanneer en hoe een kind zich ontwikkelt, is afhankelijk           van de wereld waarin hij/zij leeft.
 -De mogelijkheden van het kind
  om te veranderen.

Slide 14 - Slide

               
                        Ontwikkelingsgebieden                                                 

Lichamelijke ontwikkeling
-groeien, motoriek, sensomotoriek

Cognitieve ontwikkeling
-kennis, denken, intelligentie, creativiteit

Sociaal-emotionele ontwikkeling
-cultuur, imitatie, gevoelensSlide 15 - Slide

                              Ontwikkeling is meer dan alleen hoe langzaam of
                            snel je groeit of leert.

- Je levensloop (dingen die in je leven gebeuren) bepaalt eveneens een  stuk van hoe jouw ontwikkeling verloopt.

- Als OA heb je al deze informatie nodig om de ontwikkeling van een kind of jongere te begrijpen en om te helpen. 

Wie van jullie heeft iets meegemaakt in zijn leven wat zeer bepalend is geweest in je ontwikkeling?


Slide 16 - Slide


Drie vragen om te kijken wat je nog weet van deze les...

Slide 17 - Slide

Wat valt onder cognitieve ontwikkeling?
A
kennis, denken, intelligentie, creativiteit
B
groeien, motoriek, senso-motoriek
C
cultuur, imitatie, gevoelens

Slide 18 - Quiz

Waar of niet waar?
Ontwikkeling is een snelle, duurzame verandering.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quiz

Wat is het verschil tussen psychologie en ontwikkelingspsychologie?

Slide 20 - Open question


                Passende verwerkingsopdracht

Slide 21 - Slide


Tijd over? 
-Goed doorlezen blz. 32 t/m 34 in het leerboek Opvoeding en ontwikkeling.
-Globaal doorlezen de leerstof van § 2.2 en 2.3.
-Theorievragen van paragraaf 2.1 werkboek 'Opvoeding en Ontwikkeling'.


Huiswerk:_______________________________________________________________________
-Bovenstaande nog niet aan toegekomen? Dan wordt dat huiswerk voor de
komende les.
                                                                 Slide 22 - Slide