PDO Les 3a Gezonde ontwikkeling

Pedagogiek, Didactiek en Ontwikkeling (PDO)
1 / 21
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Pedagogiek, Didactiek en Ontwikkeling (PDO)

Slide 1 - Slide

Nodig bij de deze les:
* Leer- en werkboek: Basisboek Opvoeding en Ontwikkeling Ho. 1 en 2
* Laptop (opgeladen)
* Telefoon om deel te nemen aan de quizvragen tijdens de les
* Eventueel pen en papier voor aantekeningen

Slide 2 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- terugblik op de vorige les
- doelen van de les
- paragraaf 2.1
- huiswerk voor de volgende les/of week bij twee uur
        achter elkaar PDO

Slide 3 - Slide

Terugblik op hoofdstuk 1

Slide 4 - Slide

Wat is geen taak van de onderwijsassistent?
A
Beslissen of een kind over mag
B
Structuur bieden aan kinderen.
C
Kinderen individueel en in groepjes begeleiden.
D
Het lokaal inrichten bij een nieuw thema.

Slide 5 - Quiz

Ingrijpen bij een ruzie tussen kinderen is een voorbeeld van
A
resultaat gericht zijn
B
een voorbeeldfunctie hebben.
C
Handelend optreden
D
Motiveren

Slide 6 - Quiz

H 2: Ontwikkelingspsychologie

Slide 7 - Slide

Inhoud van hoofdstuk 2                                                           

2.1 Gezonde ontwikkeling                          Les 3 a
2.2 Leeftijdsindeling                                    Les 3 b 
2.3 Lichamelijke ontwikkeling                  Les 3 a/b 

2.4 Cognitieve ontwikkeling                     Les 4 a
2.5 Sociaal-emotionele ontwikkeling     Les 4 b    

Slide 8 - Slide

ontwikkelings

psychologie

Slide 9 - Slide

Bespreek in je groepje wat psychologie is.
Bespreek daarna wat ontwikkelingspsychologie is.
Noteer jullie antwoord in lessonup.

Slide 10 - Open question

Wat is psychologie?
De oorspronkelijke betekenis van psychologie is leer van de ziel. Psyche is oud-Grieks voor adem of ziel en -˜logos-™ betekent leer. Vroeger werd psychologie daarom zielkunde genoemd. Tegenwoordig is psychologie een moderne wetenschap die het (individuele) menselijk denken en gedrag bestudeert.

Slide 11 - Slide

En wat is dan ontwikkelingspsychologie?


De ontwikkelingspsychologie is de wetenschap die de gezonde ontwikkeling bestudeert. Daarbij wordt geprobeerd om stoornissen en achterstanden van kinderen te beschrijven, te begrijpen en te verklaren.

Slide 12 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling

Ontwikkelen is groeien naar volwassenheid.


Gezonde ontwikkeling kenmerkt zich door:
- Verandering
- Vooruitgang


Slide 13 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling
Ontwikkeling --> interactie tussen een mens en de wereld

   Wat, wanneer en hoe een kind zich ontwikkelt is afhankelijk van
      - De wereld waarin hij/zij leeft;
      - De mogelijkheden van het kind om te veranderen.

Slide 14 - Slide

Bespreek in je groepje: Wat kan allemaal invloed hebben op de ontwikkeling van een kind?

Slide 15 - Open question

2.1 Gezonde ontwikkeling
               
                    Ontwikkelingsgebieden:                                            

Lichamelijke ontwikkeling
-groeien, motoriek, sensomotoriek
(Motoriek wil zeggen: het vermogen te kunnen bewegen. Sensomotoriek is een samentrekking van sensoriek en motoriek. Sensoriek wil zeggen: het opdoen van prikkels met de zintuigen, horen, ruiken, voelen, proeven en zien. Deze twee vaardigheden samen zorgen er bv voor dat je een bal kunt vangen: je ziet de bal aankomen, je steekt je armen uit en vangt de bal.

Cognitieve ontwikkeling
kennis, denken, intelligentie, creativiteit 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
cultuur, imitatie, gevoelensSlide 16 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling
                             Levenslooppsychologie

- Je levensloop (dingen die in je leven gebeuren) bepaalt eveneens een  stuk van hoe jouw ontwikkeling verloopt.

- Als OA heb je al deze informatie nodig om de ontwikkeling van een kind of jongere te begrijpen en om te helpen. 

Wie van jullie heeft iets meegemaakt in zijn leven wat zeer bepalend is geweest in je ontwikkeling en wil dat delen?


Slide 17 - Slide

Er zijn verschillende vlakken waar een mens zich in ontwikkelt.

Wij noemen dit 'ontwikkelingsgebieden'
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quiz

Wat valt onder cognitieve ontwikkeling?
A
kennis, denken, intelligentie, creativiteit
B
groeien, motoriek, senso-motoriek
C
cultuur, imitatie, gevoelens

Slide 19 - Quiz

Je hoofd bijdraaien in de richting van waar een geluid vandaan komt is een voorbeeld van
A
intelligentie
B
sensomotoriek
C
imitatie
D
kennis

Slide 20 - Quiz

huiswerk
Tijd over? Aan de slag :)

Goed doorlezen blz. 32 t/m 34 in het leerboek Opvoeding en ontwikkeling
• Globaal doorlezen de leerstof van § 2.2 en 2.3

Maken:
- theorievragen van paragraaf 2.1 werkboek 'Opvoeding en Ontwikkeling'

Huiswerk:_______________________________________________________________________
-bovenstaande nog niet aan toegekomen? Dan wordt dat huiswerk voor de komende les.
                                                                       ~succes!~Slide 21 - Slide