PDO Les 5 Gezonde ontwikkeling

Pedagogiek, Didactiek en Ontwikkeling (PDO)
1 / 26
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Pedagogiek, Didactiek en Ontwikkeling (PDO)

Slide 1 - Slide

Nodig bij de deze les:
* Leer- en werkboek: Basisboek Opvoeding en Ontwikkeling Ho. 1 en 2
* Laptop (opgeladen)
* Telefoon om deel te nemen aan de quizvragen tijdens de les
* Eventueel pen en papier voor aantekeningen

Slide 2 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- terugblik op de vorige les
- doelen van de les
- paragraaf 2.1
- huiswerk voor de volgende les/of week bij twee uur
        achter elkaar PDO

Slide 3 - Slide

Terugblik op hoofdstuk 1 d.m.v. vier                                              vragen

Slide 4 - Slide

Wat is geen taak van de onderwijsassistent?
A
Beslissen of een kind over mag
B
Structuur bieden aan kinderen.
C
Kinderen individueel en in groepjes begeleiden.
D
Het lokaal inrichten bij een nieuw thema.

Slide 5 - Quiz

Het woord 'doelgroep' is de groep waar je je in je werk op richt.
BV.: de doelgroep van een BSO is het basisschoolkind.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

Werkplekken van een pedagogisch werker kun je indelen in de volgende 3 werkvelden:

Kinderopvang, opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning, onderwijs.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

Welke drie werkvelden zijn er voor de pedagogisch medewerker?

Slide 8 - Open question

Ho. 2: Ontwikkelingspsychologie

Slide 9 - Slide

Inhoud van hoofdstuk 2                                                           

2.1 Gezonde ontwikkeling                          Les 3 a
2.2 Leeftijdsindeling                                    Les 3 b 
2.3 Lichamelijke ontwikkeling                  Les 3 a/b 

2.4 Cognitieve ontwikkeling                     Les 4 a
2.5 Sociaal-emotionele ontwikkeling     Les 4 b    

Slide 10 - Slide

ontwikkelings

psychologie

Slide 11 - Slide

Bespreek in je groepje wat psychologie is.
Bespreek daarna wat ontwikkelingspsychologie is.
Noteer jullie antwoord in lessonup.

Slide 12 - Open question

2.1 Gezonde ontwikkeling
Psychologie:
De wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert.

Ontwikkelingspsychologie:
De wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert  in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling.

Slide 13 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling
Ontwikkelen is groeien naar volwassenheid.


Gezonde ontwikkeling kenmerkt zich door:
- Verandering
- Vooruitgang

Ontwikkeling is een duurzame en langzame  verandering. 

Waarom spreken we van een langzame verandering?

Slide 14 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling
Kinderen/ mensen ontwikkelen zich door:


- groeien
- leren
- rijping

Vraag: wat bedoelen we met rijping?


Slide 15 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling

Slide 16 - Slide

Bespreek in je groepje: Wat kan allemaal invloed hebben op de totale ontwikkeling van een kind?

Slide 17 - Open question

2.1 Gezonde ontwikkeling
Ontwikkeling --> interactie tussen een mens en de wereld

   - Wat, wanneer en hoe een kind zich ontwikkelt is afhankelijk van
       de wereld waarin hij/zij leeft;
     - De mogelijkheden van het kind om te veranderen.

Slide 18 - Slide

Op welke gebieden ontwikkel je je als mens?

Slide 19 - Open question

2.1 Gezonde ontwikkeling
               
                    Ontwikkelingsgebieden:                                            

Lichamelijke ontwikkeling
-groeien, motoriek, sensomotoriek

Cognitieve ontwikkeling
kennis, denken, intelligentie, creativiteit

Sociaal-emotionele ontwikkeling
cultuur, imitatie, gevoelensSlide 20 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling
                              Ontwikkeling is meer dan alleen hoe langzaam of
                               snel je groeit of leert.

- Je levensloop (dingen die in je leven gebeuren) bepaalt eveneens een  stuk van hoe jouw ontwikkeling verloopt.

- Als OA heb je al deze informatie nodig om de ontwikkeling van een kind of jongere te begrijpen en om te helpen. 

Wie van jullie heeft iets meegemaakt in zijn leven wat zeer bepalend is geweest in je ontwikkeling?


Slide 21 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling

Drie vragen om te kijken wat je nog weet van deze les:

Slide 22 - Slide

Wat valt onder cognitieve ontwikkeling?
A
kennis, denken, intelligentie, creativiteit
B
groeien, motoriek, senso-motoriek
C
cultuur, imitatie, gevoelens

Slide 23 - Quiz

Waar of niet waar?
Ontwikkeling is een snelle, duurzame verandering.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 24 - Quiz

Wat is het verschil tussen psychologie en ontwikkelingspsychologie?

Slide 25 - Open question

huiswerk
Tijd over? Aan de slag :)

Goed doorlezen blz. 32 t/m 34 in het leerboek Opvoeding en ontwikkeling
• Globaal doorlezen de leerstof van § 2.2 en 2.3

Maken:
- theorievragen van paragraaf 2.1 werkboek 'Opvoeding en Ontwikkeling'

Huiswerk:_______________________________________________________________________
-bovenstaande nog niet aan toegekomen? Dan wordt dat huiswerk voor de komende les.
                                                                       ~succes!~Slide 26 - Slide