VEI Samen Leven Versterkt broeikaseffect en Ecologische voetafdruk

Populatie mensen
1 / 45
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 45 slides, with text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Populatie mensen

Slide 1 - Slide

Gebruik milieu
 • Vervuiling: giffen, uitlaatgassen, afvalstoffen
 • Uitputting: grondstoffen, voedingsstoffen, energiebronnen
 • Aantasting milieu door vervuiling en uitputting

Slide 2 - Slide

Biodiversiteit

Slide 3 - Slide

Fossiele brandstoffen
 • Aardgas, aardolie en steenkool
 • Bij verbranding komt energie en koolstofdioxide vrij
 • Opwarming aarde en luchtverontreiniging
 • Uitputting brandstoffen

Slide 4 - Slide

Kernenergie
 • Uranium atoomkernen gesplitst, hierbij komt energie vrij
 • Geen luchtverontreiniging en geen koolstofdioxide
 • Radioactief afval

Slide 5 - Slide

Duurzame energie
 • Veroorzaakt geen milieuverontreiniging, energiebron raakt niet op
 • Biomassa verbranden, biobrandstoffen en biodiesel
 • Windmolens
 • Zonneboilers en zonnepanelen
 • Waterkracht

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Broeikaseffect
 • Dampkring met broeikasgassen (waterdamp en koolstofdioxide)
 • Warmte-uitstraling tegen gehouden
 • Gemiddelde temperatuur 30 graden hoger hierdoor

Slide 9 - Slide

Versterkt broeikaseffect
 • Meer broeikasgassen in dampkring
 • Meer warmte-uitstraling tegen gehouden
 • Temperatuur is 1 graad gestegen in 100 jaar

Slide 10 - Slide

natuurlijk en versterkt broeikaseffect

Natuurlijk broeikaseffect

-Op temperatuur houden van de aardeVersterkt broeikaseffect

1. Toename broeikasgassen
- koolstofdioxide
- methaan
- waterdamp

2. Stijging temperatuur 


Slide 11 - Slide

Gevolgen klimaatverandering

Slide 12 - Slide

De aarde gebruiken

Slide 13 - Slide

Levensbehoeftes
We gebruiken in ons dagelijks leven veel spullen:
 • voedsel, plantaardig en dierlijk
 • ruimte (je leeft op een plek)
 • energie (stroom maar ook om voedsel te maken)
 • grondstoffen (waar alles van gemaakt is)
 • en we produceren afval.

Slide 14 - Slide

Gebruik milieu
 • Vervuiling: giffen, uitlaatgassen, afvalstoffen
 • Uitputting: grondstoffen, voedingsstoffen, energiebronnen
 • Aantasting milieu door vervuiling en uitputting

Slide 15 - Slide

Ecologische voetafdruk

Slide 16 - Slide

Wat is een ecologische voetafdruk?
Ecologische voetafdruk = hoeveel hectare (100 meter x 100 meter) elke bewoner gebruikt. 


Slide 17 - Slide

Ecologische voetafdruk

Slide 18 - Slide

Ecologische voetafdruk

Slide 19 - Slide

Wat gebruik jij?
 • Je kunt (bv bij wnf.nl) je eigen voetafdruk bepalen.
 • Vlieg je bijvoorbeeld vaak? Dan gebruik je veel brandstof (CO2 uitstoot)
 • Eet je iedere dag vlees? Dan wordt er voor jou veel water en diervoeding gebruikt om het vlees te produceren. Soja als diervoeder wordt door Nederland geimporteerd.
 • Gebruik je veel wegwerpproducten? Die moeten 
      gerecycled worden maar ook dat kost energie. 
 • Heb je jouw kleding na 1 keer dragen al weer gezien, 
     ook dat kost veel -> grondstoffen om te maken.


Slide 20 - Slide

Maak de ecologische voetafdruk test (http://voetafdruktest.wnf.nl) 
Maak de ecologische voetafdruk test (http://voetafdruktest.wnf.nl

Slide 21 - Slide

Nederland
In Nederland kennen we veel luxe
Vrijwel iedereen doet hier aan mee, hoe milieubewust je ook leeft. Soms heb je geen andere keus.

Hierdoor gebruiken Nederlanders  3,5 keer meer van de aarde dan dat we bij een eerlijke verdeling zouden moeten hebben.

Slide 22 - Slide

Door ons grote gebruik verstoren we de natuurlijke kringloop

Slide 23 - Slide

Daardoor putten we de aarde uit

Slide 24 - Slide

Alternatief
Steeds vaker wordt circulaire landbouw genoemd.

Daarmee blijft een boer genoeg verdienen, blijft zijn grond in goede conditie en gaan we duurzamer met de aarde om.

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Smog
 • Mist vervuild door rook en uitlaatgassen
 • Zomersmog van ozon, fijnstof en uitlaatgassen (bruin)
 • Wintersmog van fijnstof en gassen uit verbranding (grijs)
 • Maatregelen om uitstoot te voorkomen verminderd smog

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

Fijnstof
 • Zwevende deeltjes in de lucht
 • Stofresten remschijven, rubberdeeltjes banden, uitlaatgassen, rook van kachels en barbecues, vuurwerk

Slide 29 - Slide

Verzuring
 • Verbranding fossiele brandstoffen zorgen voor ontstaan gassen die milieu kunnen verzuren
 • Planten worden ziek en verliezen hun bladeren

Slide 30 - Slide

Afbreekbaar
 • Biologisch afbreekbaar afval van planten en dieren, afgebroken door reducenten
 • Niet-biologisch afbreekbaar afval van kunststof, glas, metaal, steen

Slide 31 - Slide

Huishoudelijk afval
 • Composteren
 • Recycling
 • Verbranden
 • Storten
 • Grof vuil
 • Klein chemisch afval

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Video

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Video

Landbouw
 • Akkerbouw: monocultuur, chemische gewasbescherming, kunstmest
 • Tuinbouw: glastuinbouw, biologische gewasbescherming
 • Veeteelt: intensieve veehouderij, mestoverschot

Slide 36 - Slide

Visserij
 • Overbevissing
 • Bijvangst
 • Visteelt

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Video

Biologische landbouw
 • Milieu sparen en voldoende voedsel produceren
 • Geen monocultuur, vruchtwisseling
 • Biologische bestrijdingsmiddelen
 • Meer ruimte

Slide 39 - Slide

Chemisch
 • Biociden, doden levende organismen
 • Snel effect
 • Niet-selectief
 • Resistentie
 • Accumulatie

Slide 40 - Slide

Accumulatie

Slide 41 - Slide

Biologisch
 • Natuurlijke vijanden

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Video

Water
 • Vervuild door fabrieken, land- en tuinbouw, en scheepvaart
 • Zware metalen, chemisch gewasbeschermingsmiddel, kunstmest
 • Huishoudelijk afvalwater

Slide 44 - Slide

Bodem
 • Giftige stoffen in bodem opgenomen door planten
 • Afval van chemische industrie, verkeer
 • Bodemsanering

Slide 45 - Slide