2.2D en 2.3A snelheid op 1 moment benaderen of schatten met raaklijn

hw: 42, 44, 45, 48, 49, 51, 52
1 / 12
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

hw: 42, 44, 45, 48, 49, 51, 52

Slide 1 - Slide

Herhaling
Differentie quotiënt bij formule
GR nodig!

Slide 2 - Slide

vb:
Gegeven is de functie f(x)=x2-5x. Bereken het differentiequotiënt van f(x) op [-1,3] en rond af op 1 decimaal.

Slide 3 - Slide

vb: 
Je hebt nodig: f(3) en f(-1). Je kunt deze functiewaarden vinden door de grafieken in je GR in te voeren en dan gsolve-ycal te gebruiken. Maar je kunt het ook met de hand berekenen. Je hoeft alleen onderstaande berekening op te schrijven.
ΔxΔy=31f(3)f(1)=466=412=3
Gegeven is de functie f(x)=x2-5x. Bereken het differentiequotiënt van f(x) op [-1,3] en rond af op 1 decimaal.

Slide 4 - Slide

Gegeven is de functie:

Bereken de differentiequotiënt van f(x) op [-2,1]
f(x)=x24x+2
A
1236=19=9
B
3612=93=31=31
C
1236=39=3
D
2163=39=3

Slide 5 - Quiz

Wat ging er fout?


A gekozen? Je moet de x-coördinaten van elkaar afhalen in de noemer dus wordt het: 1--2=1+2=3
B gekozen? Teller en noemer omgedraaid
C gekozen? Prima
D gekozen? Je moet beginnen met de x-coördinaat en de y-coördinaat van het tweede punt!

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Snelheid op één moment
vb vraag 42

Slide 8 - Slide

s(3,01)=3,62
s(3)=3,6
ΔtΔs=0,01s(3,01)s(3)=0,013,6243,6=2,40
De snelheid op t=3 is bij benadering 2,40m/s

Slide 9 - Slide

s(5,01)=10,04...
s(5)=10
ΔtΔs=0,01s(5,01)s(5)=0,0110,04...10=4,00
De snelheid op t=5 is bij benadering 4,00 m/s

Slide 10 - Slide

zelf 44
45 met overleg

Slide 11 - Slide

hw: 42, 44, 45, 48, 49, 51, 52

Slide 12 - Slide