quiz H2

constante stijging
constante daling
toenemende stijging
toenemende daling
afnemende stijging
afnemende daling
1 / 12
next
Slide 1: Drag question
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

constante stijging
constante daling
toenemende stijging
toenemende daling
afnemende stijging
afnemende daling

Slide 1 - Drag question

Slide 2 - Slide

2.2 theorie A,B,C
 • gemiddelde verandering op [xA,xB]
 • gemiddelde snelheid op [xA,xB]
 • differentie quotiënt op [xA,xB]
 • richtingscoëfficiënt of helling van lijn AB

2.2 theorie D
 • Snelheid op 1 moment:
  te benaderen met differentie quotiënt op heel klein interval

Slide 3 - Slide

2.2 theorie A,B,C
 • gemiddelde verandering op [xA,xB]
 • gemiddelde snelheid op [xA,xB]
 • differentie quotiënt op [xA,xB]
 • richtingscoëfficiënt of helling van lijn AB

één formule:

ΔxΔy=xBxAyByA

Slide 4 - Slide


Gegeven is de functie f(x)=x2-5x. Bereken het differentiequotient van f(x) op [-1,3] en rond af op 1 decimaal.

Slide 5 - Open question

Uitwerking
Je hebt nodig: f(3) en f(-1). Je kunt deze functiewaarden vinden door de grafieken in je GR in te voeren en dan gsolve-ycal te gebruiken. Maar je kunt het ook met de hand berekenen. Je hoeft alleen onderstaande berekening op te schrijven.
ΔxΔy=31f(3)f(1)=466=412=3

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

AANTEKENING

Slide 12 - Slide