Нийгэм судлал

Нийгэм судлал
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Нийгэм судлалSecondary Education

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slide and 1 video.

time-iconLesson duration is: 25 min

Items in this lesson

Нийгэм судлал

Slide 1 - Slide

Өнөөдөр амжилттай сурах арга барил
A
Цаг баримтлах
B
Тууштай
C
Тайван
D
Асуух

Slide 2 - Quiz

туршлага

Slide 3 - Mind map

туршлага гэж юу вэ?

Slide 4 - Open question

Өртөг гэж юу вэ

Slide 5 - Open question

Text
Text
Text

Slide 6 - Drag question

2

Slide 7 - Video

00:00
ДНБ зардлаар тооцох G үсгээр юу тэмдэглэдэг вэ
A
төрийн зардал
B
ААН зардал
C
өрх гэрийн зардал
D
Гадаад хэрэглэгчийн зардал

Slide 8 - Quiz

00:00

A

Slide 9 - Quiz

ДНБ зардалаар тооцох арга

Slide 10 - Mind map

хичээл таалагдаж байна уу?
😒🙁😐🙂😃

Slide 11 - Poll