Les 3 Hoofdstuk 4 paragraaf 4.2

Hoofdstuk 4
1 / 13
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

This lesson contains 13 slides, with text slides.

Items in this lesson

Hoofdstuk 4

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
 • Theorie herhalen vorige les
 • Nieuwe lesdoelen bespreken
 • Nieuwe stof behandelen
 • De nieuwe stof oefenen
 • Afsluiting (huiswerk opgeven) 

Slide 2 - Slide

Vorige les
 1. Wat was ook al weer het verschil tussen brutoloon en nettoloon?
 2. Wat was ook al weer het verschil tussen een werkgever en een werknemer?
 3. Hoe reken je een geldbedrag om van week naar maand?
 4. Wat is een vacature?
 5. Wat doe je als je solliciteert?
 6. Wat is het verschil tussen een voltijd en een deeltijdbaan? 

Slide 3 - Slide

Vorige les
 • Welke redenen (arbeidsmotieven) zijn er om te werken?
 • In welke sectoren kun je werken?
 • Wat is het verschil tussen uitvoerend en leidinggevend werk?
 • Wat was ook al weer een organigram?
 • Waarom verdiend iemand met dezelfde baan soms meer dan een ander?

Slide 4 - Slide

Doelen van deze les
Je leert vandaag:
 • Wat er in een arbeidsovereenkomst staat.
 • Wat een proeftijd is.
 • Het verschil tussen bruto en nettoloon.
 • Waarom er een minimumloon is.
 • Wat er in de arbeidstijdenwet en arbeidsomstandighedenwet staat.

Slide 5 - Slide

Arbeidsovereenkomst
Arbeidsovereenkomst (19)
 • schriftelijke afspraak tussen werkgever en werknemer

Slide 6 - Slide

Proeftijd

 • Bij een nieuwe baan spreek je een proeftijd af om te kijken of het bevalt.
 • Tijdens de proeftijd mag de werknemer en/of de werkgever op ieder moment de arbeidsovereenkomst beëindigen.
 • Mag 1 of 2 maanden duren (bij een contract van 6 maanden is er geen proeftijd)


Slide 7 - Slide

Bruto en nettoloon
 • Nettoloon
 • Het loon dat je ontvangt op je bankrekening
 • Brutoloon
 • Het loon loon dat je met je werkgever hebt afgesproken (er is nog niets op ingehouden!)
 • Inhoudingen  - 
 • Loonbelasting en sociale premies
Let op! Je brutoloon is altijd hoger dan je nettoloon!

Slide 8 - Slide

Minimumloon

Slide 9 - Slide

arbeidstijdenwet voor 15-jarigen

Slide 10 - Slide

Arbeidstijdenwet 
In de arbeidstijdenwet staan regels voor werk- en rusttijden.

Slide 11 - Slide

Arbowet
In de Arbowet staan regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Slide 12 - Slide

Afsluiting
Voor de volgende les zorg je dat je paragraaf 4.2 helemaal af hebt (ook de samenvatting!).
Je stuurt de foto via teams en krijgt het antwoordenblad teruggestuurd.
Leer de begrippen van paragraaf 4.1 & 4.2

Slide 13 - Slide