Ontwikkeling periode 1 les 6

Cognitieve ontwikkelen, verschillende benaderingen
1 / 19
next
Slide 1: Slide
ontwikkelingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Cognitieve ontwikkelen, verschillende benaderingen

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
De student begrijpt welke aspecten belangrijk zijn bij het leren en waarom: het geheugen, de cognitie en de aandacht.
De student maakt kennis met 3 stromingen in de ontwikkelingspsychologie: behaviorisme, cognitivisme en constructivisme.
De student weet welke ontwikkelingspsychologen bij de verschillende stromingen horen.
De student weet wat de belangrijkste uitgangspunten van elke stroming inhouden.

Slide 2 - Slide

Cognitie = kennis
De cognitieve ontwikkeling = Leren onthouden & toepassen
In beeld krijgen door: vragen stellen aan een kind

Belangrijkste aspecten van leren zijn:
Het geheugen: onthouden & herinneren informatie
De aandacht: controle hebben over waar je op let & concentratie
De cognitie: Hoe je waarneemt, redeneert, denkt, begrijpt

Slide 3 - Slide

Wat zijn normen en waarden?
A
Iets wat jij vind als persoon en wat je doet
B
Regels van gedrag die ontstaan uit waardevolle idealen

Slide 4 - Quiz

Er zijn verschillende stromingen binnen de cognitieve ontwikkelingspsychologie:

Behaviorisme, cognitivisme, constructivisme


Slide 5 - Slide

Noem een voorbeeld van belonen en straffen in de klas

Slide 6 - Open question

Behaviorisme

Belonen & straffen
Je komt onbeschreven ter aarde
Conditioneren = aanleren
Fysioloog Pavlov -> klassiek conditioneren (aanleren)
Fred Skinner -> operant conditioneren 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Pavlov:

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Belonen
Straffen
Je zet iets
       in
Je haalt iets 
       weg

Slide 11 - Slide

Stap 1: 
Beloon gewenst gedrag, het gedrag komt dan vaker terug
Stap 2: 
Negeer ongewenst gedrag, het gedrag zal dan minder vaak terugkomen
Stap 3:
Straf gedrag alleen als het gevaarlijk is of MOET stoppen, je leert niet van straffen

Slide 12 - Slide

Cognitivisme
Kinderen leren door experimenteren (ontdekken)
Je krijgt kennis niet vanzelf, maar je maakt eigen kennis
Nieuwe kennis komt van buitenaf (wat doet een kind met een nieuw voorwerp?)
Jean Piaget - 4 ontwikkelfases
Sensomotorisch - Pre operationele - Concreet operationele - Formeel operationele

Slide 13 - Slide

Jean Piaget

Slide 14 - Slide

Cognitivisme
Jerome Bruner
Opvolger Piaget en 4 fases
Actief kennis maken en (zelf)-ontdekkend leren
Kind -> nieuwsgierig -> wekt interesse -> kind leert
Verzamelt informatie en ontdekt nieuwe kennis

Slide 15 - Slide

Constructivisme
Samen ervaring opdoen in de omgeving waarin je opgroeit
Lev Vygotsky: 
Ontwikkeling wordt beïnvloed door interactie & omgeving (sociaal & cultureel)
Ouders & begeleiders - rolmodellen 
Zone van naaste ontwikkeling: kinderen die leren door uitdaging wat ze niet kennen (bv: nieuwe letter)
Weet wat kind kan en laat nieuwe stap zien

Slide 16 - Slide

Aan de slag! Eindopdracht
Maak een informatieblad met je leerteam over 1 leertheorie met de volgende punten:
- Uitleg leertheorie
- Belangrijk persoon van deze stroming
- Hoe leren studenten volgens deze stroming?
- Eigen voorbeeld in het dagelijkse leven
- Hoe kun je de stroming op stage tegenkomen? (voorbeeld)
- maak een quiz of kahoot of zo  voor je klasgenoten

Slide 17 - Slide

Aan de slag! Eindopdracht
Maak een informatieblad met je leerteam over 1 leertheorie met de volgende punten:

leerteam 1 en 4 behaviorisme
leerteam 2 Cognitisme
leerteam 3 constructivisme

Hieraan werk je verder in week 7 en wordt het dan ook gepresenteerd. 

Slide 18 - Slide

Aan de slag! Eindopdracht
sites om te zoeken:
wij-leren.nl
vernieuwenderwijs.nl

Slide 19 - Slide