Pedagogiek OP 1, les 2.

Pedagogiek 
Les 3, opvoeden in de organisatie.
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Pedagogiek 
Les 3, opvoeden in de organisatie.

Slide 1 - Slide

Hoe zit je erbij momenteel?
A
ūüėÉ
B
ūüėć
C
ūüėī
D
ūüėē

Slide 2 - Quiz

De eindtoets
Eindopdracht
Je hebt de keuze uit 3 verschillende eindopdrachten: 
 
Keuze 1: casus toets. Deze casus toets bestaat uit verschillende casussen uit het werkveld waarin de theorie wordt verwerkt. Beantwoord de vragen over de casussen.  
 
Keuze 2: theorie toets. De toets bestaat uit meerdere meerkeuzevragen en juist/onjuist vragen. 
 
Keuze 3: artikel. In dit artikel wordt een situatie in de kinderopvang omgeschreven, wat te maken heeft met de theorie die je hebt geleerd tijdens de lessen. Beantwoord de vragen bij dit artikel.  

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Opvoeden in de organisatie
 • wat is er anders dan opvoeden thuis?
 • 1. De ruimte en het materiaal is helemaal afgestemd op de doelgroep.
 • 2. Er zijn pedagogisch werkers die zijn opgeleid en er helemaal voor de kinderen zijn.
 • 3. Je hebt een andere band met een pedagogisch werker dan met je ouders.
 • 4. kinderen worden opgevangen in een groep.

Slide 5 - Slide

Als we het hebben over de band tussen een PW en een kind. Waar moet je als PW dan aandacht aan besteden?
A
Het opbouwen van vertrouwen.
B
Dat een kind zich niet verveeld.
C
Ervoor zorgen dat een kind zich veilig voelt bij jou.
D
Dat je een goede band hebt met de ouders.

Slide 6 - Quiz

Opvoedrelatie
 • Jouw relatie met het kind is de basis van waaruit je opvoedt.
 • professionele relatie.  
 • Kenmerk van een goede opvoedingsrelatie: belangstelling hebben voor het kind en zijn unieke persoonlijkheid respecteren. 

Slide 7 - Slide

Wat vind jij belangrijk in een goede opvoedingsrelatie met een kind?

Slide 8 - Open question

Gezag
 • Als PW'er moet je 'natuurlijk' gezag uitstralen.  
 • Gezag is iets anders dan macht.
 • Gezag: gebaseerd op wederzijds respect en er is sprake van een natuurlijk overwicht. 
 • Macht: wil je dat een kind doet wat jij zegt. (dit werkt niet).

Slide 9 - Slide

Wat is een voorbeeld van gezag uitstralen?
A
Twee kinderen rennen over de groep. De PM'er kijkt met een blik die kant op en de kinderen stoppen direct.
B
Een meisje wilt haar niet schoenen aandoen en de PM'er zegt als je nu je schoenen niet aan doet, krijg je straks geen koekje.

Slide 10 - Quiz

Professionele afstand.
 • Als PW'er heb je een warme en persoonlijke relatie met de kinderen maar toch moet er een bepaalde afstand zijn.  
 • Zo hoef jij je alleen bezig te houden met de kinderen als je aan het werk bent en heb je dan alle aandacht voor ze. 
 • Bij een professionele afstand is het belangrijk dat je niet over de grenzen van een kind heen gaat. 

Slide 11 - Slide

Noem een voorbeeld waarbij een PM'er over de grenzen van een kind heen kan gaan?

Slide 12 - Open question

Hoe zou je kunnen voorkomen dat je over de grenzen van een kind heen gaat?

Slide 13 - Open question

Er moet altijd sprake zijn van een professionele afstand, in welk van deze situaties (2) is dat niet het geval?
A
Een kind troosten na een valpartij
B
Even op schoot wakker worden na een middag slaapje.
C
Een peuter die zich niet lekker voelt de hele ochtend op schoot houden.
D
Kusje op de mond bij het afscheid.

Slide 14 - Quiz

Er moet altijd sprake zijn van een professionele afstand, in welk van deze situaties (2) is dat niet het geval?
A
Een van de kinderen mag altijd naast jou zitten tijdens het eten.
B
Je geeft een kind een compliment omdat hij op de wc heeft geplast.
C
Je vraagt aan een kind of hij een knuffel wilt, omdat hij zegt zijn ouders te missen.
D
Ouders willen dat jij hun vaste oppas wordt voor elke vrijdagavond.

Slide 15 - Quiz

Aan de slag:
Traject: pedagogisch klimaat, opvoeden en pedagogiek. 
Opdrachten 1a t/m 4c. 
Alles af? Dan mag je doorgaan met de opdrachten. 


Slide 16 - Slide

afsluiting
 • Vandaag hebben het dus gehad over opvoeden in een organisatie. 
 • opvoedrelatie.
 • gezag en macht.
 • professionele afstand. 

Volgende week: gaan we het hebben over opvattingen over opvoeden. 

Slide 17 - Slide