Blok 4 les 4 Ontwikkeling stimuleren: voelen en bewegen

PDO blok 4 les 4
1 / 18
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

PDO blok 4 les 4

Slide 1 - Slide

                                             Nodig bij deze les


* Leer- en werkboek: Basisboek Didactiek, Communicatie en organisatie. Hoofdstuk 4

* Telefoon om deel te nemen aan de quizvragen tijdens de les

* Eventueel pen en papier voor aantekeningen


Slide 2 - Slide

Wat wordt er in dit hoofdstuk behandeld?
4.1 Ik en de ander                                          (les 3)
4.2 Creativiteit stimuleren                          (les 3)

4.3 Lekker bewegen                                 (les 4)
4.4 iedereen is uniek                                     (les 4) Deze paragraaf hoef je niet te leren.

Slide 3 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- Terugblik vorige les
- Doelen van deze les
- paragraaf 4.3 
- Herhalingsvragen
- Huiswerk

Slide 4 - Slide

r
Wat weet je nog over de vorige les?

                       We blikken kort terug. 

Weet je een antwoord op de vraag niet? Blader dan rustig nog even door je boek.

Slide 5 - Slide

Wat is sensitieve responsiviteit?
A
Je gebruikt je eigen gevoeligheid om op een juiste wijze te kunnen reageren op een leerling.
B
Je neemt de inbreng van leerlingen serieus en waardeert ze.
C
Je helpt leerlingen om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.
D
Je houdt rekening met de behoefte en gevoelens van de leerling. Je benoemt ze en houdt er rekening mee.

Slide 6 - Quiz

Wat is geen vaardigheid voor samenwerken?
A
Luisteren
B
Creatief zijn
C
Initiatief nemen
D
Je mening geven

Slide 7 - Quiz

Je laat een foto zien van een rivier met aan beide kanten van de rivier een kind.
Jij vraagt: ‘Op welke manieren kunnen deze kinderen weer bij elkaar komen’ of 'Waarom zijn deze kinderen niet bij elkaar?'

Zijn dit goede vragen om de creatieve ontwikkeling te stimuleren?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

                                  Doelen van deze les:

-Je beseft dat bewegen en spelen voor kinderen belangrijk is voor hun ontwikkeling.
-Je bedenkt in een groep 5 bewegingsspelen die uitvoerbaar zijn in de BPV.
-Je ziet het nut in van vrij- en buitenspelen in.

Slide 9 - Slide

4.3 Lekker bewegen

Slide 10 - Slide

3.4 Lekker bewegen
Erik Scherder is hoogleraar klinische neuropsychologie
Kijkvraag:
Waarom is bewegen zo goed voor je brein?

Slide 11 - Slide

4.3 Lekker bewegen
                                  Antwoord op de kijkvraag:

- Als je beweegt maakt je constant keuzes: ga ik links of rechtsaf, kan ik langs dit pas rennen of beter lopen, zal ik hard schieten of zacht). 
- Je komt voor uitdagingen te staan: zou ik over het slootje kunnen springen?
- Het helpt je vaardigheden te ontwikkelen: je wordt beter in het spel, in het samenwerken, in sociale interacties, enz.

Kortom spelen is belangrijk voor de rest van je leven.

Slide 12 - Slide

4.3  Lekker bewegen
De lichamelijke en motorische (motoriek) ontwikkeling van kinderen en jongeren ontwikkelt zich door bewegen:
- buiten spelen,
- binnen spelen
- gezond eten.

Slide 13 - Slide

4.3 Lekker bewegen
Spelontwikkeling:
we kijken dan naar de stappen die het kind maakt tijdens het spelen.

Vraag: welk verschil zie je in de spelontwikkeling van een groep 2 leerling en een groep 8 leerling als het gaat om voetballen?

Slide 14 - Slide

4.3 Lekker bewegen
Een kind wordt dus gaande weg steeds beter in spelen. Dat is dus spelontwikkeling.

Pak blz. 134 voor je en lees 'Gerichte beweegactiviteiten' tot 'Zelf activiteiten organiseren'.

Groepsopdracht op de volgende blz.

Slide 15 - Slide

4,3 Lekker bewegen
                                        
                                                Groepsopdracht:

Jullie gaan zo in Teams in 5 groepen uiteen. 
Bedenk per groep 5 beweegactiviteiten die je kunt gebruiken in de BPV.
-Twee voor groep 1 of 2, 
-Twee voor groep 3, 4 of 5 en 
-Eén voor groep 6, 7 of 8.
Jullie krijgen hier 10 minuten de tijd voor.
Na 10 minuten deelt één studenten uit elke groep de gevonden activiteiten in de chat van deze les.

Doel v.d. opdracht: samen 25 beweegactiviteiten maken die je kunt gebruiken op stage.  Zo leer je van elkaar. 
timer
10:00

Slide 16 - Slide

4.3 Lekker bewegen
Zoals Erik Scherder (eerste filmpje) als zei is vrij spelen en buitenspelen belangrijk voor een kind.

Het volgende filmfragment is gemaakt voor ouders, maar is ook voor aankomende onderwijsassistenten en leerkrachten erg interessant.

Kijkduur: 4 min.

Slide 17 - Slide


Huiswerk voor komende week/periode:
-maak de opdrachten van 4.3 in je werkboek.
4.4 hoef je niet  te leren. Deze stof wordt ook niet getoetst.

Volgende week is een werkles. 

herinnering: inleveren van de mindmap opdracht over hoofdstuk 3 en 4 in de week van 7 juni in CumLaude. Eerder mag uiteraard ook.

                                                                      ~Succes~


Slide 18 - Slide